Mjesec: listopad 2011.

XIII. generalni kapitul

Materijali i događaji s Generalnog kapitula iz Brazila se mogu pratiti na stranici Međunarodnog vijeća CIOFS.org. Fotogalerije s Kapitula po danima: 22., 23., 24., 25., 26., 27. i 28. listopada 2011.

Div se budi

Kada je Papa Benedikt XVI u svojem pismu navijestio temu 13. redovne Sinode Biskupa koja će se održati iduće godine, pozvao je sve vjernike da se aktivno uključe i doprinesu…