Mjesec: lipanj 2023.

Dođite k meni

Riječ duhovnog asistenta, lipanj 2023. Imajući u vidu dinamiku suvremenog načina života, svaki čovjek osjeća, manje ili više teret umora i opterećenosti. Sama naša tjelesna uvjetovanost čini nas podložnima umoru.…