Evo napokon apela koji je poslan Saboru. Na ovoj saborskoj raspravi Strategija nije bilo dnevnom redu pa se očekuje se da će biti idući mjesec. U svakom slučaju Apel će se više puta slati na Sabor i medije. Mir i dobro!

Zagreb, 15.02.2006.

Strategija upravljanja vodama na usvajanju bez prethodne stručne i javne rasprave!

Nezavisni hrvatski sindikati, Franjevački svjetovni red, Udruga za demokratsko društvo, Zelena akcija, Franjevački institut za kulturu mira, Dravska liga, Društvo za zaštitu voda i okoliša «Žabac» upućuju apel Hrvatskom Saboru da za Vodnogospodarsku osnovu – Strategiju upravljanja vodama RH traže od Vlade RH omogućavanje stručne i javne rasprave, te stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Upravljanje vodama od strateške je važnosti za svaku zemlju, a već se niz godina navodi i kao jedan od osnovnih prirodnih resursa Hrvatske. Ovih je dana u saborsku proceduru ušla Vodnogospodarska osnova Hrvatske – Strategija upravljanja vodama.
Nažalost, osim toga što u Strategiji uopće nije određen rok u kojem bi se trebala provesti, rokovi nisu dani niti za pojedine ciljeve definirane u Strategiji. Također treba napomenuti da ovaj dokument nije dan mnogim relevantnim državnim institucijama na uvid i komentiranje, te uopće nije prošao javnu raspravu.
Neprihvatljivo je da se strateški dokument o upravljanju vrijednim resursom kao što je voda donosi bez široke javne rasprave, pogotovo zbog toga što teret upravljanja vodama prebacuje na korisnika, što će neminovno dovesti do poskupljenja vode. Pri tom je nejasno koje će se mjere i iz kojih sredstava poduzeti kako bi se smanjili troškovi za krajnjeg korisnika i smanjio gubitak iz mreže pitke vode na razumnu mjeru. Smatramo da bi se ovom Strategijom također trebao staviti naglasak na nužnu edukaciju i popularizaciju razumne potrošnje vode i njene zaštite od štetnih utjecaja (npr. pesticidi, umjetna gnojiva, detergenti, kemikalije).

Također, Hrvatska je potpisnica međunarodne konvencije o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš, te je obavezno da ovakav dokument prođe proceduru procjene utjecaja na okoliš s obzirom da dopušta cijeli niz, po okoliš i prirodu štetnih, aktivnosti (npr. šljunčarenje, nove hidroelektrane).
Vidljivo je da Strategija nije prilagođena niti Okvirnoj direktivi o vodama EU, kao krovnoj legislativi EU za vode, nego je ona samo spomenuta, pa ako se sada ne napravi ta prilagodba, Strategija uskoro neće vrijediti i morat će se mijenjati, što otežava cjelokupnu prilagodbu hrvatskog zakonodavstva europskom.

Kontakti:
Irma Popović, Zelena akcija
Fra Bože Vuleta, Franjevački institut za kulturu mira

Cjelokupni nacrt Strategije može se naći na Internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva duv.hr.