Bog s vama! Evo javljam vam da je gđa Ptičar kupila Biostimulator koji joj je znatno smanjio boli i pomaže da se oporavi. Svima se od srca zahvaljuje. Kako sam se tek danas vratio s godišnjeg tek vam sada ovo javljam. Mir i dobro!

Više o Biostimulatoru.