Ako ljubim svoga brata savršenom ljubavi, željet ću da bude slobodan od svake ljubavi osim Božje. Među svim ljubavima, jedino dobrotvorna ljubav – karitas, nije posvojna (ne želi posjedovati), jer ona jedina ne želi da bude posjedovana.
(…)

Dobrotvorna je ljubav bez straha: dala je sve što ima i nema što izgubiti. Nosi pravi mir, jer se savršeno slaže sa svim što je dobro i ne boji se nikakva zla. Dobrotvorna je ljubav savršeno slobodna, jer radi ono što joj se sviđa: ne želi, naime, ništa osim da ljubi i ne može biti spriječena da ljubi.

(…)
Mi nastojimo da se poistovjetimo sa onima koje ljubimo. Pokušavamo ući u njihove duše i postati što su oni, misliti što oni misle, osjećati što oni osjećaju i doživjeti što oni doživljavaju. Ali nema prave intimnosti među dušama koje ne znaju poštivati uzajamnu samoću. Ne mogu se sjediniti u ljubavi sa osobom kojoj pravu osobnost moja ljubav nastoji potamniti, upiti i uništiti. Niti mogu pobuditi pravu ljubav u osobe koju zovem svojom ljubavlju da se utopi u ljubavi dok njom utaplja mene.
(…)
Jer po sebi ostat ćemo uvijek odijeljeni i udaljeni međusobno, ali u Bogu možemo biti jedno s onima koje ljubimo. Ne možemo ih naći u Bogu, a da najprije ne nađemo savršeno sebe u Njemu. Zato moramo nastojati da se ne izgubimo dok tražimo njih izvan Njega. Jer ljubav se ne nalazi u praznini koja postoji između našega bića i bića onoga koga ljubimo. Postoji varljivo jedinstvo među nama kada nas naše misli, naše riječi, ili naši osjećaji izvuku iz nas i objese nas zajedno kroz trenutak nad prazninom. Ali kada je taj trenutak svršio, moramo se vratiti u sebe ili pasti u tu prazninu, ponor. Ne postoji nikakva prava ljubav osim u Bogu koji je izvor i našega bića i bića onoga koga ljubimo.

Zao izbor razara slobodu. (…) Sloboda je sposobnost činiti Božju volju.

Poniznost je najsigurniji znak jakosti.

Sveci su ono što jesu, ne zbog toga što njihova svetost zadivljuje druge, nego jer im dar svetosti omogućava da se
oni svakome dive. (…) On ih oslobađa tereta da prosuđuju i osuđuju druge ljude. On ih uči da siju drugima dobro
samilošću, milostivošću i opraštanjem.

Naš nam pojam o Bogu govori više o nama samima nego o Njemu. (…) Doklegod, naime, ne ljubimo Boga savršeno, Njegov je svijet pun protuslovlja.