U utorak 26. listopada 2010. u 19,30 u crkvi sv. Franje na Kaptolu održat će se međureligijski molitveni susret s temom “Snagom vjere za optimizam života”.