Nije li trn u oku već više od desetljeća rasprava o radu nedjeljom, u Dan Gospodnji, pa ipak mi kršćani zapostavljamo, što svjesno što nesvjesno, Božje zapovijedi. Kao da nam nedostaje vjere i pouzdanja u Gospodina, pa olako i kršimo njegove zapovijedi. Zapovijed koja se krši radom u nedjelju je Treća Božja zapovijed koja glasi:
Treća Božja zapovijed (Pnz 12,12-15)
Dan subotnji obdržavaj i svetkuj, kako ti je naredio Jahve, Bog tvoj. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Gospodinu, Bogu tvome.
Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni vol tvoj, ni magarac tvoj, niti ikakvo živinče tvoje, niti došljak koji je unutar tvojih vrata; tako da mogne otpočinuti i sluga tvoj, i sluškinja tvoja kao i ti. Sjeti se da si i ti bio rob u zemlji egipatskoj i da te odande izbavio Gospodin, Bog tvoj, rukom jakom i ispruženom mišicom. Zato ti je zapovjedio Jahve, Bog tvoj, da držiš dan subotnji.
“Kršćanine, upoznaj svoje dostojanstvo!”

Pravi kršćanin je onaj kome je Bog na prvom mjesto u životu. A Bog ne ostavlja takva vjernika. Poslušajmo što Gospodin veli i nama u Knjizi ponovljenog zakona:
Blagoslovi (Pnz 28,1-14)
Ako zbilja poslušaš glas Gospodina, Boga svoga, držeći i vršeći sve njegove zapovijedi što ti ih danas naređujem, Gospodin, Bog tvoj, uzvisit će te nad sve narode na zemlji. Svi ovi blagoslovi sići će na te i stići će te ako budeš slušao glas Gospodina, Boga svoga.
Blagoslovljen ćeš biti u gradu, blagoslovljen u polju.
Blagoslovljen će biti plod utrobe tvoje, rod zemlje tvoje, plod blaga tvoga: mlad krava tvojih i prirast stada tvoga.
Blagoslovljen će biti tvoj koš i naćve tvoje.
Blagoslovljen ćeš biti kad ulaziš, blagoslovljen kad izlaziš.
Neprijatelje tvoje koji se dignu protiv tebe Gospodin će položiti preda te potučene; jednim će putem izaći na te, a na sedam putova razbježat će se ispred tebe.
Gospodin će narediti da blagoslov bude s tobom u žitnicama tvojim i u svakom pothvatu ruke tvoje i blagoslivljat će te u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje. Gospodin će od tebe učiniti narod sebi posvećen, kako ti se zakleo, ako budeš držao zapovijedi Gospodina, Boga svoga, i hodio njegovim putovima. Svi narodi zemlje vidjet će da je nada te zazvano ime Gospodnje te će strahovati od tebe. Gospodin će te obasuti obilnim dobrima: porodom utrobe tvoje, priraštajem blaga tvoga i rodom s tla tvoga u zemlji za koju se Gospodin zakleo ocima tvojim da će ti je dati. Gospodin će ti otvoriti svoju bogatu riznicu – nebo – da daje kišu tvojoj zemlji u pravo vrijeme i blagoslovi svaki pothvat ruku tvojih. Mnogim ćeš narodima u zajam davati, a sam nećeš uzimati u zajam. Gospodin će te držati na pročelju, a ne u začelju; uvijek ćeš biti na vrhu, nikad na dnu, ako budeš slušao zapovijedi Gospodina, Boga svoga, što ti ih danas naređujem da ih držiš i vršiš. Ni od jedne riječi što vam je danas nalažem nemoj odstupati ni desno ni lijevo idući za drugim bogovima i iskazujući im štovanje.

Zar nam ljudi mogu dati više i bolje?

A da se osvrnemo i na prava koje nam daje svjetska zajednica, pogledajmo što o tome govori UN-ova Deklaracija o ljudskim pravima:

U 30 članaka Opće deklaracije o ljudskim pravima jasnim i jednostavnim riječima iznose se prava koja jednako pripadaju svakoj osobi na ovom svijetu. Ta su prava i tvoja prava. Upoznaj ih, te ih pomogni promicati i braniti za sebe kao i za druge ljude.
Tvoja prava mogu se ograničiti samo u određenim okolnostima, kao što je obrana prava drugih ljudi. Nijedna osoba ili država ne može koristiti niti jedan članak Opće deklaracije o ljudskim pravima kako bi opravdali kršenja tih prava, na koja svi mi imamo pravo.
U članku 18. lijepo stoji koliko svaki vjernik ima pravo ispovijedati i prakticirati svoju vjeru. Donosim tekst:

Članak 18
‘Svatko ima pravo na slobodu misli, savjesti i vjere’
Imaš pravo na svoje mišljenje o bilo kojem pitanju bez straha od kazne ili cenzure. Imaš i pravo na bilo koju vjeru, ili ni na jednu. Imaš pravo promijeniti svoju vjeru ako to želiš te prakticirati i podučavati svoju vjeru i vjerovanja.


I što kaže 30. članak ove deklaracije:

Članak 30
‘Ništa se u ovoj Deklaraciji ne može tumačiti kao sudjelovanje u bilo kojoj djelatnosti ili obavljanje bilo kakve djelatnost usmjerene na uništenje bilo kojih ovdje izloženih prava i sloboda’ Nema ništa u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima što opravdava bilo koju osobu ili državu da napravi išta što ograničava prava, na koja svi imamo pravo.


Zašto ne poznajemo svoje dostojanstvo i svoja ljudska prava?
Molim sve Vas s kojima konverziram preko e-maila da nastojimo ovim ili sličnim riječima upoznati sve kršćane o njihovim pravima. Našim današnjim političarima to nije toliko važno, a možemo reći i čak da im ne odgovara. Mnogi su protiv nedjelje – Dana Gospodnjega pa predlažu druge dane. Mnogi se brinu samo za jedan – socijalni aspekt rada: platiti odrađeno. A svima smeta nedjelja. Lijepo smo čuli što kaže Knjiga ponovljenog zakona. A i naše iskustvo nam govori koliko je sam čovjek, njegova obitelj, njegovo zdravlje, njegovo prijateljstvo s ljudima, njegov integritet i njegovo dostojanstvo ovime ugroženo. Hoćemo li i dalje razmišljati kao “praktični ateisti”, kao da Boga nema, kao da se nemamo na koga osloniti, kao da ne znamo što je Gospodin za nas učinio i čini, kao da smo sami pod suncem. Mislim da nam je jasno što prihvaćamo kada prihvaćamo Zapovijedi Božje, a što kad ih ne prihvaćamo: ŽIVOT ili PROKLETSTVO.
Želim svima puno snage i mudrosti Božje, strpljivosti i vjernosti svome Bogu!
Mir i dobro!
Vaš fra Petar