Od 10. do 13. srpnja 2014. je održana redovna godišnja duhovna obnova u Kući susreta “Tabor” u organizaciji Područnog bratstva. Obnovu je vodio fra Ivan Matić.

Nekoliko fotografija:

Tabor2014_4 Tabor 2014. Tabor2014_2