Poslušajte snimku emisije FSR-a na Radio Mariji od 24. 9. 2007.