Poslušajte snimku emisije FSR-a na Radio Mariji od 28. 5. 2007. u 17 sati.