Danas u 17.00h na Radio Mariji:

Poziv u svijetu – emisija franjevačkog svjetovnog reda; tema: Križni put sa sv. Franjom Asiškim.