“Formacija braće koja je započela u prethodnim razdobljima ostvaruje se trajno i neprekidno. To treba shvatiti kao pomoć u obraćenju svakog i svih kao i u ispunjenju vlastitog poslanja u Crkvi i društvu.” (Generalne konstitucije 44, 1)

Svi ostali dosada objavljeni formativni sadržaji mogu se pregledati na ovoj poveznici.

—————————————————————————————————————————————–

Osobna formacija – listopad 2020.

 

“Kao »braća i sestre od pokore«, zbog svojeg poziva, pokretani snažnom silom evanđelja, neka svoj način razmišljanja i djelovanja suoblikuju s Kristovim, pomoću potpune i savršene unutarnje promjene, koju samo evanđelje označuje riječju »obraćenje«, a koje se, zbog ljudske slabosti, mora svakodnevno usavršavati.
Na ovom putu obnove sakrament pomirenja povlašteni je znak Očeva milosrđa i izvor milosti.” (Pravilo 7).

Komentar Pravila 7 (fra Nikola Vukoja)

Mjesečna tema trajne formacije Nacionalnog bratstva o sakramentima (Sakrament ženidbe I.)

Uz Dan duha Asiza 2020.

—————————————————————————————————————————————–

Osobna formacija – rujan 2020.

 

“Suukopani i suuskrsli s Kristom u krštenju, koje ih čini živim udovima Crkve, i s njom još tješnje povezani po zavjetovanju, neka postanu svjedoci i oruđe njezina poslanja među ljudima, navješćujući Krista životom i riječima.
Nadahnuti od sv. Franje i s njime pozvani obnavljati Crkvu, neka gorljivo nastoje živjeti u punom zajedništvu s papom, s biskupima i sa svećenicima, njegujući otvoren i povjerljiv dijalog apostolske plodnosti i bogatstva.” (Pravilo 6).

Komentar Pravila 6 (fra Nikola Vukoja)

Mjesečna tema trajne formacije Nacionalnog bratstva o sakramentima (Sakrament svetog reda II.)

Rane svetog Franje (ofm.hr)

—————————————————————————————————————————————–

Osobna formacija – kolovoz 2020.

 

“Svjetovni franjevci neka dakle traže živu i djelatnu Kristovu osobu u braći, u Svetom pismu, u Crkvi i u liturgijskim činima. Vjera sv. Franje, koji je često govorio ove riječi: »Od samoga svevišnjeg Sina Božjega ništa ne vidim na tjelesni način u ovom svijetu osim Njegovoga presvetog Tijela i Krvi«, neka za njih bude nadahnuće i put njihova euharistijskog života.” (Pravilo 5).

Komentar Pravila 5 (fra Nikola Vukoja)

Mjesečna tema trajne formacije Nacionalnog bratstva o sakramentima (Sakrament svetog reda I.)

Sv. Ljudevit – zaštitnik OFS-a

—————————————————————————————————————————————–

Osobna formacija – srpanj 2020.

 

“Pravilo i život svjetovnih franjevaca jest ovo: opsluživati evanđelje Gospodina našega Isusa Krista slijedeći primjer sv. Franje Asiškog, koji je Krista učinio nadahniteljem i središtem svoga života u odnosu prema Bogu i ljudima. Krist, dar Očeve ljubavi, jest put k Ocu, jest istina, u koju nas uvodi Duh Sveti, jest život, koji je sam došao dati u izobilju.
Svjetovni franjevci neka osim toga nastoje često čitati evanđelje, prelazeći iz evanđelja u život i iz života u evanđelje.” (Pravilo 4).

Komentar Pravila 4 (fra Nikola Vukoja)

Mjesečna tema trajne formacije Nacionalnog bratstva o sakramentima (Bolesničko pomazanje II.)

Odnos sv. Franje prema Božjoj riječi (fra Ivan Crnković)

—————————————————————————————————————————————–

Osobna formacija – lipanj 2020.

 

“Ovo Pravilo, nakon Memoriale propositi (1221.) i nakon pravila koja su odobrili vrhovni svećenici Nikola IV. i Leon XIII., prilagođuje Franjevački svjetovni red potrebama i očekivanjima svete Crkve u promijenjenim prilikama vremena. Za njegovo tumačenje nadležna je Sveta stolica, a primjenu će urediti Generalne konstitucije i posebni statuti.” (Pravilo 3).

Komentar Pravila 3 (fra Nikola Vukoja)

Mjesečna tema trajne formacije Nacionalnog bratstva o sakramentima (Bolesničko pomazanje I.)

Duh Sveti u iskustvu sv. Franje (fra Augustin Kordić)

—————————————————————————————————————————————–

Osobna formacija – svibanj 2020.

 

“U krilu navedene (Franjevačke) obitelji svoje osobito mjesto zauzima Franjevački svjetovni red, koji se oblikuje kao organsko jedinstvo svih katoličkih bratstava, rasprostranjenih po cijelom svijetu, i otvorenih svakoj skupini vjernika, u kojima se braća i sestre, od Duha potaknuti da postignu savršenstvo ljubavi u svome svjetovnom staležu, po zavjetovanju obvezuju da će živjeti evanđelje poput svetoga Franje i pomoću ovog Pravila koje je Crkva potvrdila.” (Pravilo 2).

Komentar Pravila 2 (fra Nikola Vukoja)

OFS i odgovornost prema financijama – razmatranje članka 25 Pravila (Attilio Galimberti, OFS, objavljeno u zadnjem broju lista “Vox Franciscana”, str. 11-14)

—————————————————————————————————————————————–

Osobna formacija – travanj 2020.

 

“Među duhovnim obiteljima koje je Duh Sveti podigao u Crkvi Franjevačka obitelj okuplja sve one članove Božjeg naroda, laike, redovnike i svećenike, koji se osjećaju pozvanima slijediti Krista stopama sv. Franje Asiškog.

Oni žele na različite načine i u različitim oblicima, ali u uzajamnom životnom zajedništvu, karizmu zajedničkog serafskog oca učiniti nazočnom u životu i poslanju Crkve.” (Pravilo 1)

Komentar Pravila 1 (fra Nikola Vukoja)

Život u bratstvu OFS-a – tema za osobno promišljanje

—————————————————————————————————————————————–

Također se mogu naći tekstovi o svjetovnim franjevcima sveta života iz novije povijesti.

Temelji franjevačke formacije su Franjevački izvori.

Temelje naše vjere čine Sveto pismo i Katekizam Katoličke Crkve.

List Vox Franciscana izdanje je Međunarodnog vijeća OFS-a informativne i formativne naravi.

Nema odgovora na “ Formacija ”

Sorry, comments for this entry are closed at this time.