Formacija

“Formacija braće koja je započela u prethodnim razdobljima ostvaruje se trajno i neprekidno. To treba shvatiti kao pomoć u obraćenju svakog i svih kao i u ispunjenju vlastitog poslanja u Crkvi i društvu.” (Generalne konstitucije 44, 1)

Svi ostali dosada objavljeni formativni sadržaji mogu se pregledati na ovoj poveznici.

 


Osobna formacija – svibanj 2022.

 

“Kao konkretni znak zajedništva i suodgovornosti vijeća različitih razina zatražit će, po Konstitucijama, od viših poglavara četiriju franjevačkih redovničkih obitelji, s kojima je svjetovno bratstvo stoljećima bilo povezano, sposobne i spremne redovnike za duhovnu asistenciju.
Da bi se jačali vjernost karizmi i opsluživanje Pravila i da bi se zadobila što veća pomoć u životu bratstva, neka se ministar ili predsjednik, u dogovoru sa svojim vijećem, brine da se u određenim vremenskim razmacima zatraži pastoralni pohod od viših redovničkih poglavara kao i bratski pohod od onih koji su na višoj razini za to nadležni, po propisima Konstitucija.” (Pravilo 26)

Komentar Pravila 26 (fra Nikola Vukoja)

Supra montem 2 (Mjesečna tema trajne formacije Nacionalnog bratstva – svibanj 2022.)

Franjevački identitet OFS-a – produbljivanje i življenje (fra Zvonimir Brusač)

Vox Franciscana – glasilo Međunarodnog vijeća (Zima 2021./2022.)

 


Osobna formacija – travanj 2022.

 

“Što se tiče troškova potrebnih bilo za život bratstva bilo za bogoštovna djela, djela apostolata i karitativna djela, sva braća i sestre neka daju doprinos primjeren svojim mogućnostima. A mjesna bratstva neka se pobrinu za sudjelovanje u troškovima vijeća bratstava više razine.” (Pravilo 25)

Komentar Pravila 25 (fra Nikola Vukoja)

Supra montem 1 (Mjesečna tema trajne formacije Nacionalnog bratstva – travanj 2022.)

 


Osobna formacija – ožujak 2022.

 

“Da bi se jačalo zajedništvo među članovima, neka vijeće ustanovi redovita okupljanja i česte susrete, također i s drugim franjevačkim skupinama, osobito s mladima, birajući što prikladnija sredstva za rast u franjevačkom i crkvenom životu, potičući svakoga na život bratstva. To zajedništvo neka se nastavi s pokojnom braćom prikazivanjem molitava za njihove duše.” (Pravilo 24)

Komentar Pravila 24 (fra Nikola Vukoja)

Memoriale propositi (Mjesečna tema trajne formacije Nacionalnog bratstva – ožujak 2022.)

 


Osobna formacija – veljača 2022.

 

“Molbe za pripuštanje u Franjevački svjetovni red podnose se mjesnom bratstvu, čije vijeće odlučuje o primanju nove braće.
Uključivanje se ostvaruje kroz vrijeme uvođenja, kroz vrijeme početne formacije od barem godinu dana i zavjetovanjem Pravila. Na ovaj postupni put obvezano je također cijelo bratstvo i u svom načinu života. Što se tiče životne dobi za polaganje zavjeta i razlikovnog franjevačkog znaka, neka se svatko ravna po statutima.
Zavjetovanje je po svojoj naravi trajna obveza.
Članovi koji se nalaze u osobitim teškoćama mogu o svojim problemima s vijećem raspravljati u bratskom dijalogu. Povlačenje ili konačni otpust iz Reda, ako je baš nužan, u djelokrugu je vijeća bratstva po propisima Konstitucija.” (Pravilo 23)

Komentar Pravila 23 (fra Nikola Vukoja)

Pokornički pokreti u Crkvi (Mjesečna tema trajne formacije Nacionalnog bratstva – siječanj 2022.)

Prvo i drugo pismo vjernicima (Mjesečna tema trajne formacije Nacionalnog bratstva – veljača 2022.)

 


Osobna formacija – siječanj 2022.

 

“Mjesno bratstvo mora biti kanonski osnovano, i tako postaje osnovnom stanicom cijeloga Reda i vidljivim znakom Crkve koja je zajednica ljubavi. Ono pak mora biti povlašteno mjesto za razvijanje osjećaja crkvenosti i franjevačkog zvanja, kao i za poticanje apostolskog života njegovih članova.” (Pravilo 22)

Komentar Pravila 22 (fra Nikola Vukoja)

“Bratstvo” – glasilo Hrvatskog nacionalnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (br. 32/33)

 


Osobna formacija – prosinac 2021.

 

“Na različitim razinama svako bratstvo animiraju i vode vijeće i ministar (predsjednik), koje izabiru zavjetovani članovi po Konstitucijama.
Njihovo služenje, koje je privremeno, služba je spremnog i pripravnog duha i odgovornosti u odnosu na pojedince i skupine.
Bratstva se iznutra različito uređuju, po propisima Konstitucija, prema različitim potrebama svojih članova i područja, pod vodstvom vlastitoga vijeća.” (Pravilo 21)

Komentar Pravila 21 (fra Nikola Vukoja)

Izabrano novo predsjedništvo MV OFS-a (izvor: ciofs.info)

 


Osobna formacija – studeni 2021.

 

“Franjevački svjetovni red dijeli se u bratstva različitih razina: mjesna, područna, nacionalna i međunarodno, koja pojedinačno u Crkvi imaju vlastitu moralnu osobnost. A ova bratstva različitih razina međusobno se usklađuju i povezuju po propisima ovog Pravila i Konstitucija.” (Pravilo 20)

Komentar Pravila 20 (fra Nikola Vukoja)

Tema 6 – Mir (video prilog na temu 800. obljetnice Spomenice o načinu života, izvor: ciofs.info)

Molitva za Generalni kapitul MV OFS-a 2021.

Papina audijencija s Franjevačkim svjetovnim redom: Neka evanđelje oblikuje vaš život (izvor: vaticannews.va)

 


Osobna formacija – listopad 2021.

 

“Kao nositelji mira i svjesni da taj mir treba neprestano graditi, neka traže putove jedinstva i bratske sloge, kroz dijalog, pouzdavajući se u nazočnost božanske klice koja je u čovjeku kao i u preobražajnu moć ljubavi i praštanja.
Kao glasnici savršenog veselja neka nastoje u svim okolnostima drugima donositi radost i nadu.
Ucijepljeni u Kristovo uskrsnuće, koje daje pravi smisao sestri smrti, neka vedro iščekuju konačni susret s Ocem.” (Pravilo 19)

Komentar Pravila 19 (fra Nikola Vukoja)

Tema 5 – Molitva (video prilog na temu 800. obljetnice Spomenice o načinu života, izvor: ciofs.info)

 


Osobna formacija – rujan 2021.

 

“Osim toga neka imaju poštovanja prema drugim stvorenjima, živima i neživima, koja »nose pečat Svevišnjega«, i neka nastoje prijeći iz napasti zloporabe u franjevačko poimanje sveopćeg bratstva.” (Pravilo 18)

Komentar Pravila 18 (fra Nikola Vukoja)

Svakodnevno obraćenje (Mjesečna tema trajne formacije Nacionalnog bratstva – rujan 2021.)

Sakramenti u životu svjetovnih franjevaca (Mjesečna tema trajne formacije Nacionalnog bratstva – kolovoz 2021.)

 


Osobna formacija – kolovoz 2021.

 

“U obitelji neka žive franjevački duh mira te vjernosti i poštivanja života, nastojeći od toga učiniti znak svijeta koji je već obnovljen u Kristu.
Neka osobito supružnici, živeći ženidbene milosti, u svijetu svjedoče Kristovu ljubav prema njegovoj Crkvi. Neka jednostavnim i otvorenim kršćanskim odgojem i pozorni na poziv svakog pojedinca radosno sa svojom djecom kroče svojim ljudskim i duhovnim putem.” (Pravilo 17)

Komentar Pravila 17 (fra Nikola Vukoja)

Tema 4 – Pomirenje (video prilog na temu 800. obljetnice Spomenice o načinu života, izvor: ciofs.info)

 


Osobna formacija – srpanj 2021.

 

“Rad neka smatraju darom kao i sudjelovanjem u stvaranju, otkupljenju i posluživanju ljudske zajednice.” (Pravilo 16)

Komentar Pravila 16 (fra Nikola Vukoja)

Živjeti u zajedništvu s Crkvom (Mjesečna tema trajne formacije Nacionalnog bratstva – srpanj 2021.)

Tema 3 – Obitelj (video prilog na temu 800. obljetnice Spomenice o načinu života, izvor: ciofs.info)

 


Osobna formacija – lipanj 2021.

 

“Neka svjedočanstvom svoga humanog života, a također i hrabrim pothvatima, bilo pojedinačnim bilo zajedničkim, sudjeluju u promicanju pravde, osobito na području javnoga života, preuzimajući na sebe stvarne obveze koje su u skladu s njihovom vjerom.” (Pravilo 15)

Komentar Pravila 15 (fra Nikola Vukoja)

Živjeti u uzvišenom siromaštvu (Mjesečna tema trajne formacije Nacionalnog bratstva – lipanj 2021.)

Tema 2 – Jednostavnost (video prilog na temu 800. obljetnice Spomenice o načinu života, izvor: ciofs.info)

 


Osobna formacija – svibanj 2021.

 

“Pozvani, zajedno sa svim ljudima dobre volje, izgrađivati bratskiji i evanđeoskiji svijet, da bi se ostvarilo kraljevstvo Božje, a svjesni da svatko »tko slijedi Krista, savršenog čovjeka, i sam postaje više čovjek«, neka stručno izvršavaju svoje dužnosti u kršćanskom duhu služenja.” (Pravilo 14)

Komentar Pravila 14 (fra Nikola Vukoja)

Živjeti po svetom Evanđelju (Mjesečna tema trajne formacije Nacionalnog bratstva – svibanj 2021.)

Osvrt na encikliku “Fratelli tutti” (radio emisija “Poziv u svijetu” – doc. dr. sc. Tomislav Kovač)

Tema 1 – Bratstvo (video prilog na temu 800. obljetnice Spomenice o načinu života, izvor: ciofs.info)

Dr. José Gregorio je čovjek univerzalne službe (izvor: hkm.hr)

 


Osobna formacija – travanj 2021.

 

“Kao što Otac u svakom čovjeku vidi lik svoga Sina, prvorođenca među mnogom braćom, tako neka svjetovni franjevci sve ljude prihvaćaju poniznom i prijaznom dušom kao dar Gospodnji i sliku Kristovu. Osjećaj bratstva činit će ih radosnima i spremnima izjednačavati se sa svim ljudima, osobito s najmanjima, za koje će nastojati stvoriti životne uvjete dostojne stvorenja koja je Krist otkupio” (Pravilo 13).

Komentar Pravila 13 (fra Nikola Vukoja)

Tko je svjetovni franjevac? (Mjesečna tema trajne formacije Nacionalnog bratstva – travanj 2021.)

Osamsto godina od nastanka Pravila Memoriale Propositi (1221.-2021.)

Strah i kršćanski odgovor na strah (radio emisija “Poziv u svijetu” – fra Svetozar Kraljević)

Beatifikacija – JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ (OFS Venezuela) – 30. travnja 2021. (izvor: ciofs.info)

 


Osobna formacija – ožujak 2021.

 

“Kao svjedoci budućih dobara i dužni, zbog zvanja koje su prigrlili, stjecati čistoću srca, neka se tako oslobode za ljubav prema Bogu i braći.” (Pravilo 12).

Komentar Pravila 12 (fra Nikola Vukoja)

Ekološka duhovnost (Mjesečna tema trajne formacije Nacionalnog bratstva – ožujak 2021.)

Naša baština: 800. obljetnica “Spomenice o načinu života” – stranica Međunarodnog vijeća OFS-a

 


Osobna formacija – veljača 2021.

 

“Pouzdavajući se u Oca, Krist je za sebe i svoju Majku odabrao siromašan i ponizan život premda je pažljivo i dobrohotno vrednovao stvorene stvari; tako neka svjetovni franjevci čuvaju ispravan odnos prema odvajanju i korištenju zemaljskih dobara, pojednostavnjujući svoje materijalne zahtjeve; neka nadalje budu svjesni da su, prema evanđelju, upravitelji dobara primljenih na dobro djece Božje.
Tako neka, u duhu »Blaženstava«, nastoje očistiti srce od svake težnje i pohlepe za posjedovanjem i gospodovanjem, kao »stranci i pridošlice« na putu u Očev dom.” (Pravilo 11).

Komentar Pravila 11 (fra Nikola Vukoja)

Sveti Franjo i ekologija (Mjesečna tema trajne formacije Nacionalnog bratstva – veljača 2021.)

Pregled enciklike Laudato si’ (Mjesečna tema trajne formacije Nacionalnog bratstva – siječanj 2021.)

 


Osobna formacija – siječanj 2021.

 

“Sjedinjujući se s otkupiteljskom poslušnosti Isusa, koji je svoju volju položio u Očeve ruke, neka vjerno ispunjavaju dužnosti vlastite staležu svakog pojedinca u različitim životnim okolnostima i neka slijede siromašnog i raspetog Krista, priznavajući ga također i u poteškoćama i progonima.” (Pravilo 10).

Komentar Pravila 10 (fra Nikola Vukoja)

Uz Molitvenu osminu za jedinstvo kršćana (“Kako živi oženjeni svećenik – Pravoslavci”, Božanstvena komedija, LaudatoTV, 11. prosinca 2020.)

“Enciklika Fratelli Tutti sadrži autentični nauk Svetog Oca” (1. dio, Vidljivi tragovi, Splitsko-makarska nadbiskupija, 11. studenog 2020.)

“Enciklika Fratelli Tutti sadrži autentični nauk Svetog Oca” (2. dio, Vidljivi tragovi, Splitsko-makarska nadbiskupija, 20. studenog 2020.)

 

* * *

Nada je odvažna!

Božićna poruka generalnih ministara franjevačkih zajednica

Asiz, 25. prosinca 2020.

* * *

 


Osobna formacija – prosinac 2020.

 

“Djevicu Mariju, poniznu službenicu Gospodnju, raspoloživu za njegovu riječ i za sve njegove poticaje, Franjo je obasipao neizrecivom ljubavlju i prozvao ju zaštitnicom i odvjetnicom svoje obitelji.

Svjetovni franjevci neka joj posvjedoče svoju žarku ljubav nasljedovanjem njezine potpune raspoloživosti duha i u izlijevanju sabrane i pouzdane molitve.” (Pravilo 9).

Komentar Pravila 9 (fra Nikola Vukoja)

Mjesečna tema trajne formacije Nacionalnog bratstva o sakramentima (Ženidbeno pravo)

Vox Franciscana – glasilo Međunarodnog vijeća (Ljeto-Zima 2020.)

 


Osobna formacija – studeni 2020.

 

“Kao što je Isus bio istinski Očev klanjatelj, tako neka od molitve i razmatranja načine dušu svog postojanja i djelovanja. Neka sudjeluju u sakramentalnom životu Crkve, osobito u euharistiji, i neka se pridruže liturgijskoj molitvi u jednom od oblika predloženih od Crkve, tako obnavljajući otajstva Kristova života.” (Pravilo 8).

Komentar Pravila 8 (fra Nikola Vukoja)

Mjesečna tema trajne formacije Nacionalnog bratstva o sakramentima (Sakrament ženidbe II.)

O sv. Elizabeti i svetosti (Dnevnik bl. Ivana Merza, zapisi od 14. i 23. studenog, i 18. prosinca 1918.)

 


Osobna formacija – listopad 2020.

 

“Kao »braća i sestre od pokore«, zbog svojeg poziva, pokretani snažnom silom evanđelja, neka svoj način razmišljanja i djelovanja suoblikuju s Kristovim, pomoću potpune i savršene unutarnje promjene, koju samo evanđelje označuje riječju »obraćenje«, a koje se, zbog ljudske slabosti, mora svakodnevno usavršavati.
Na ovom putu obnove sakrament pomirenja povlašteni je znak Očeva milosrđa i izvor milosti.” (Pravilo 7).

Komentar Pravila 7 (fra Nikola Vukoja)

Mjesečna tema trajne formacije Nacionalnog bratstva o sakramentima (Sakrament ženidbe I.)

Uz Dan duha Asiza 2020.

 


Osobna formacija – rujan 2020.

 

“Suukopani i suuskrsli s Kristom u krštenju, koje ih čini živim udovima Crkve, i s njom još tješnje povezani po zavjetovanju, neka postanu svjedoci i oruđe njezina poslanja među ljudima, navješćujući Krista životom i riječima.
Nadahnuti od sv. Franje i s njime pozvani obnavljati Crkvu, neka gorljivo nastoje živjeti u punom zajedništvu s papom, s biskupima i sa svećenicima, njegujući otvoren i povjerljiv dijalog apostolske plodnosti i bogatstva.” (Pravilo 6).

Komentar Pravila 6 (fra Nikola Vukoja)

Mjesečna tema trajne formacije Nacionalnog bratstva o sakramentima (Sakrament svetog reda II.)

Rane svetog Franje (ofm.hr)

 


Osobna formacija – kolovoz 2020.

 

“Svjetovni franjevci neka dakle traže živu i djelatnu Kristovu osobu u braći, u Svetom pismu, u Crkvi i u liturgijskim činima. Vjera sv. Franje, koji je često govorio ove riječi: »Od samoga svevišnjeg Sina Božjega ništa ne vidim na tjelesni način u ovom svijetu osim Njegovoga presvetog Tijela i Krvi«, neka za njih bude nadahnuće i put njihova euharistijskog života.” (Pravilo 5).

Komentar Pravila 5 (fra Nikola Vukoja)

Mjesečna tema trajne formacije Nacionalnog bratstva o sakramentima (Sakrament svetog reda I.)

Sv. Ljudevit – zaštitnik OFS-a

 


Osobna formacija – srpanj 2020.

 

“Pravilo i život svjetovnih franjevaca jest ovo: opsluživati evanđelje Gospodina našega Isusa Krista slijedeći primjer sv. Franje Asiškog, koji je Krista učinio nadahniteljem i središtem svoga života u odnosu prema Bogu i ljudima. Krist, dar Očeve ljubavi, jest put k Ocu, jest istina, u koju nas uvodi Duh Sveti, jest život, koji je sam došao dati u izobilju.
Svjetovni franjevci neka osim toga nastoje često čitati evanđelje, prelazeći iz evanđelja u život i iz života u evanđelje.” (Pravilo 4).

Komentar Pravila 4 (fra Nikola Vukoja)

Mjesečna tema trajne formacije Nacionalnog bratstva o sakramentima (Bolesničko pomazanje II.)

Odnos sv. Franje prema Božjoj riječi (fra Ivan Crnković)

 


Osobna formacija – lipanj 2020.

 

“Ovo Pravilo, nakon Memoriale propositi (1221.) i nakon pravila koja su odobrili vrhovni svećenici Nikola IV. i Leon XIII., prilagođuje Franjevački svjetovni red potrebama i očekivanjima svete Crkve u promijenjenim prilikama vremena. Za njegovo tumačenje nadležna je Sveta stolica, a primjenu će urediti Generalne konstitucije i posebni statuti.” (Pravilo 3).

Komentar Pravila 3 (fra Nikola Vukoja)

Mjesečna tema trajne formacije Nacionalnog bratstva o sakramentima (Bolesničko pomazanje I.)

Duh Sveti u iskustvu sv. Franje (fra Augustin Kordić)

 


Osobna formacija – svibanj 2020.

 

“U krilu navedene (Franjevačke) obitelji svoje osobito mjesto zauzima Franjevački svjetovni red, koji se oblikuje kao organsko jedinstvo svih katoličkih bratstava, rasprostranjenih po cijelom svijetu, i otvorenih svakoj skupini vjernika, u kojima se braća i sestre, od Duha potaknuti da postignu savršenstvo ljubavi u svome svjetovnom staležu, po zavjetovanju obvezuju da će živjeti evanđelje poput svetoga Franje i pomoću ovog Pravila koje je Crkva potvrdila.” (Pravilo 2).

Komentar Pravila 2 (fra Nikola Vukoja)

OFS i odgovornost prema financijama – razmatranje članka 25 Pravila (Attilio Galimberti, OFS, objavljeno u zadnjem broju lista “Vox Franciscana”, str. 11-14)

 


Osobna formacija – travanj 2020.

 

“Među duhovnim obiteljima koje je Duh Sveti podigao u Crkvi Franjevačka obitelj okuplja sve one članove Božjeg naroda, laike, redovnike i svećenike, koji se osjećaju pozvanima slijediti Krista stopama sv. Franje Asiškog.

Oni žele na različite načine i u različitim oblicima, ali u uzajamnom životnom zajedništvu, karizmu zajedničkog serafskog oca učiniti nazočnom u životu i poslanju Crkve.” (Pravilo 1)

Komentar Pravila 1 (fra Nikola Vukoja)

Život u bratstvu OFS-a – tema za osobno promišljanje

 


Na stranici se može naći i Riječ našeg duhovnog asistenta.

Također se mogu naći tekstovi o svjetovnim franjevcima sveta života iz novije povijesti.

Temelji franjevačke formacije su Franjevački izvori.

Temelje naše vjere čine Sveto pismo i Katekizam Katoličke Crkve.

List Vox Franciscana izdanje je Međunarodnog vijeća OFS-a informativne i formativne naravi.