Ožujska franjevačka tribina održat će se u četvrtak, 19. ožujka 2009., u 19:15 sati u crkvi sv. Franje na Kaptolu. Tema tribine je “Generalni kapitul FSR-a u Mađarskoj”, a na njoj će sudjelovati Ana Fruk, novoizabrana vijećnica Predsjedništva Međunarodnog vijeća FSR-a za Framu, i Antica-Nada Ćepulić, međunarodna vijećnica iz Hrvatske. Zaključci Generalnog kapitula obvezuju sve članove FSR-a, a smjernice i preporuke također se tiču svakog brata i sestre.