Tematski susret dužnosnika FSR-a o Generalnim konstitucijama
U subotu 23. veljače 2002. godine održan je u Zagrebu, u prostorijama samostana franjevaca OFM, na Kaptolu, u organizaciji Vijeća Zagrebačkog područnog bratstva “Bl. Alojzije Stepinac”, tematski susret dužnosnika Franjevačkog svjetovnog reda.

Tema ovog okupljanja bile su nove Generalne konstitucije FSR-a i njihova primjena.

U bratskom ozračju okupilo se 50-tak članova FSR-a iz 20 mjesnih bratstava Zagrebačkog područja, uglavnom ministara i tajnika, te nekoliko duhovnih asistenata.

Uvodno izlaganje o prvoj temi: “Pravilo i Generalne konstitucije- uloga ministra i vijećnika u životu mjesnog bratstva”, imao p. Kornelije Šojat. On je na vrlo stručan i moderan način progovorio o povijesti i značenju ovih dokumenata. Istaknuo je da oni imaju funkciju povezivanja i osjetljivosti za Crkvu i duhovnu stvarnost koju živimo i u kojoj se nalazimo u svom franjevaštvu. Današnje pravilo je IV pravilo, potvrđeno od pape Pavla VI. Generalne konstitucije su pravno duhovni dokument odobren od Crkve koji sadrži norme za funkcioniranje FSR-a u Franjevaštvu i Crkvi, njegujući vlastitu duhovnost i pravnu osobnost, uključujući “alcius moderanum”, tj. više vodstvo od strane Crkve. Upravo je iz tiska izišao priručnik s novim, odobrenim Generalnim konstitucijama. FSR je Red koji njeguje franjevačku duhovnost u svijetu, uz vlastitu autonomiju. Ovdje se ističe svjetovnost kao nova vrednota istaknuta na II Vatikanskom Koncilu i velika zasluga sv. Franje. Nositelj svih funkcija pojedinog bratstva FSR, na bilo kojoj razini je Vijeće; od međunarodnog, pa preko nacionalnog i područnog do mjesnog bratstva. Vijeće je tijelo koje je odgovorno za funkcioniranje bratstva po Pravilu i Generalnim konstitucijama. Velika pomoć u duhovnom rastu i životu FSR-a je duhovna asistencija na svim razinama, od strane prvog Reda. Samo bratstvo definira način života u zajednici i ono je izričaj vjere da smo po krštenju postali u Bogu rodbina – subraća.

U daljnjem izlaganju su citirane pojedine točke iz Generalnih konstitucija u kojima se iznosi uloga i zadaća ministra i svih članova Vijeća, kao nositelja aktivnosti u pojedinim bratstvima FSR-a. Nakon toga je u diskusiji o temi još više pojašnjena uloga Vijeća i vijećnika kroz iskustva iz pojedinih bratstava FSR-a.

Druga tema je bio “Osvrt na novosti u obnovljenim Generalnim Konstitucijama FSR-a”, koju je također iznio nacionalni duhovni asistent p. Kornelije Šojat. Ovdje su istaknute novosti u izbornom dijelu koje se odnose na nositelje funkcija (najvažnije je da duhovni asistenti više ne sudjeluju u glasovanju, te da prethodni ministar ne može biti izabran za doministra), na automatsku zamjenu upražnjenih funkcija, te na duhovnu asistenciju koja se odvaja od suodlučivanja. Zatim se naglašava poseban poziv FSR-a, tj. da se treba paziti da se ne ulazi u FSR ako se već ima članstvo u nekoj drugoj laičkoj ustanovi posvećenog života. Osim toga se naglašava potreba da se brinemo za trajno oblikovanje članova FSR-a, kroz razne mogućnosti i vidove: ovdje je preporuča radi lakše komunikacije, povezivanje u pojedinim interesnim skupinama. Kroz nove Generalne konstitucije se izražava mogućnost i preporuka za privremenim zavjetima u FSR-u, do tri godine, radi učvršćivanja poziva. Dalje se ističe kolegijalnost u animaciji i vođenju Bratstva, te potreba za uključivanjem svih članova Vijeća u trajnu formaciju; zatim se sve članove potiče na bliskost prema onima koji prolaze kroz poteškoće, na otvorenost i na dijalog. Na kraju je naglašena važnost duhovne asistencije i uloga duhovnog asistenta, što će se temeljitije obraditi na drugom tematskom susretu, u travnju na Košljunu.

Treću temu: “Vođenje administracije i tajničkih poslova u mjesnim bratstvima”, koju je trebala voditi s. Hilda Švarcmajer, a radi bolesti nije mogla, izložio je i u nekoliko rečenica obradio ministar b. Krešimir Štetić. Istaknuta je važnost pravilnog vođenja administracije, upravo radi našeg pravnog statusa u franjevačkoj obitelji i Crkvi. Svima su predani radni materijali o administraciji i vođenju potrebnih knjiga u pojedinom bratstvu, način vođenja kartoteke i arhiviranja, obrasci za dopise i zapisnike, te za upise novih članova.

Na završetku, nakon molitve i zajedničkog slavljenja svete mise, braća i sestre su se razišli bogatiji za još jedno bratsko druženje, te sa spoznajom o važnosti uloge nositelja dužnosti u bratstvima FSR-a.

Redovita Skupština područnog bratstva

Dana 09.03.2002. god. u samostanu na Kaptolu je održana 3. redovita Skupština Franjevačkog svjetovnog reda Zagrebačkog područja bl. Alojzija Stepinca, na kojoj je bilo prisutno 50-tak predstavnika mjesnih bratstava i duhovnih asistenata.

U sklopu dnevnog reda, nakon uvodne molitve i predstavljanja, duhovni nagovor na temu: “Korizma u duhu franjevačkog poziva” održao je pater Petar Filić, obraćajući nam se na prikladan i poticajan način, u duhu sv. Franje, o važnosti i potrebi pokore i odricanja kroz korizmeno vrijeme. Čuli smo i neke manje poznate detalje o Franjinoj pokori u svrhu priprave za Uskrs. Isto tako je istaknuta i obrazložena bit obraćenja i pokore u životu svakog člana Franjevačkog svjetovnog reda.

Nakon riječi poticaja izvješće o radu Područnog bratstva podnio je ministar Krešimir Štetić, gdje je izrečeno bitno o uključivanju naših Bratstava u dan molitve u Asizu 24. siječnja, na poticaj sv. Oca Pape, te na svečano obilježavanje dana zaštitnika našeg Područja, bl. Alojzija Stepinca, 10. veljače. Osim ovoga je rečeno o obavljenim pohodima i izbornim Kapitulima u Mjesnim bratstvima Zagreb – Dubrava, Virovitica, Bušetina i Krapina, te o slanju božićnih čestitki, te o aktivnosti u sklopu Nacionalnog vijeća na planu suradnje s medijima po pitanju aktualnosti u društvu.

Zatim su podnesena izvješća o aktivnostima Povjerenstava, uz poseban osvrt na tematski susret 23. veljače, te izvješće rizničara Mladena Juraka.

Nakon toga se prišlo dogovaranju i pripremi Područnog hodočašća u Varaždin i Čakovec, za 11. svibnja; dogovoru i pripremi za tematski susret za formaciju, na Košljunu, 20. i 21. travnja, te dogovoru i pripremi duhovnih vježbi u mjesecu srpnju, u kući susreta Tabor. Na kraju je, pod razno, zaključeno da se još više mora raditi na uključivanju članova franjevačkog svjetovnog reda u aktivnosti i događanja u društvu, posebno po pitanju socijalnog nauka Crkve, te da je potrebno što više tematskih susreta radi zbližavanja i međusobnog poticanja na veći angažman.

Nakon radnog dijela i molitve slavljena je sveta misa u crkvi i poslužen objed u samostanskoj blagovaonici.

MIR I DOBRO!

K. Štetić