Kalendar susreta i slavlja u 2019. godini objavljen na adresi http://kaptol.ofs.hr/godisnji-kalendar-2019 izmijenjen je sa sljedećim informacijama:

  • Bolesnički dan se pomiče sa 28. rujna 2019. na 5. listopada 2019.