Isus je znao i poznavao kao što se zna i pozna
kad se ne traži vlastita slava nego istina,

istina u drugima i u samome sebi.
Znao je ono što je iznad svih knjiga,
znao je i poznavao drugačije nego učenjaci,
znao je kao što znaju najjednostavniji.
Znao je ono što srce zna.
Poznavao je čovjeka i znao je što se događa među ljudima,
poznavao je žeđ za pravednošću,
znao je što može učiniti, za svakoga od nas,
najmanji znak ljubavi.

Srce nam gori dok slušamo njegove riječi:
“Dječice, još sam malo s vama…
Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge…
Veće ljubavi nitko nema od ove:
da život svoj položi za svoje prijatelje.”

Bez sumnje, On je bolje no itko znao
što sve može za radost ljudi učiniti ljubav,
i što znači naša želja da ljubimo
i budemo voljeni…

Svim svojim snagama vjerujem u tu ljubav…