S I J E Č A NJ
01. (pet)
02. (sub)
03. (ned) 39. godišnjica zavjeta Anica Klasnić
04. (pon) 51. godišnjica zavjeta Jelka Povrženić, 51. godišnjica zavjeta Katica Matoković, 29. godišnjica zavjeta Ivica Birt
05. (uto) Blagoslov prostorija
06. (sri) 19. godišnjica grupe “Bogojavljenje”, imendan slavi: Jasminka Gašparović
07. (čet) 20. godišnjica grupe “La Verna”
08. (pet) 54. godišnjica zavjeta Terezija Lopašić, 49. godišnjica zavjeta Viktorija Cigrovski
09. (sub)
10. (ned) 50. godišnjica zavjeta Viktorija Buntak
11. (pon)
12. (uto)
13. (sri) 47. godišnjica zavjeta Ljerka Gjuraj
14. (čet)
15. (pet)
16. (sub)
17. (ned) Imendan slavi: Antonija Vreš
18. (pon)
19. (uto) Imendan slavi: Ljiljana Samardžić
20. (sri)
21. (čet) Imendan slavi: Ines Španić, Janja Lončar, Janja Galić
22. (pet)
23. (sub)
24. (ned)
25. (pon)
26. (uto)
27. (sri) Imendan slavi: Elvira Ohnjec
28. (čet)
29. (pet)
30. (sub)
31. (ned)
V E LJ A Č A
01. (pon) Imendan slavi: Miroslav Fritz
02. (uto) Svijećnica, Dan posvećenog života i početak devetnice Gospi Lurdskoj, 24. godišnjica grupe “Misije”, imendan slavi: Marica Brkanić, Marica Bralić, Marijana Marić
03. (sri) 25. godišnjica grupe “Ljubav”, imendan slavi: Blaženka Eror Matić, Blaženka Katić, Spomenka Mandić
04. (čet) 14. godišnjica grupe “Brat Sunce”, 3. godišnjica grupe “Brat Magarac”, imendan slavi: Vera Božičević
05. (pet) 26. godišnjica grupe “Rivotorto”, 21. godišnjica grupe “Manji brat”, imendan slavi: Jaga Nišandžić, Dobrila Kujundžija
06. (sub) Imendan slavi: Darinka Kovačević
07. (ned) Prodajna izložba za potrebe Bratstva
08. (pon)
09. (uto)
10. (sri) Blagdan bl. Alojzija Stepinca, zaštitnika našeg Područnog bratstva
11. (čet) Imendan slavi: Marija Purić
12. (pet)
13. (sub)
14. (ned) Imendan duhovnog asistenta
15. (pon)
16. (uto) Cjelodnevno klanjanje pred Presvetim
17. (sri) Imendan slavi: Donata Ekart
18. (čet) 9. godišnjica grupe “Effata”, imendan slavi: Bernardica Rubinić
19. (pet)
20. (sub) Radni susret animatora na Kaptolu
21. (ned)
22. (pon)
23. (uto)
24. (sri)
25. (čet) Imendan slavi: Hrvoje Ančić
26. (pet) Imendan slavi: Sandra Caharija
27. (sub) Hodočašće u Krašić
28. (ned)
O Ž U J A K
01. (pon) 12. godišnjica grupe “Radost”
02. (uto)
03. (sri) Imendan slavi: Marin Krapac
04. (čet)
05. (pet) Imendan slavi: Emilija Šapirov
06. (sub) Privremeni zavjeti grupe “Put”
07. (ned) Vječni zavjeti grupe “Mudraci”, imendan slavi: Nevenka Župan
08. (pon)
09. (uto) Imendan slavi: Franjica Ferček
10. (sri)
11. (čet) Korizmena duhovna obnova
12. (pet) Korizmena duhovna obnova
13. (sub) Korizmena duhovna obnova
14. (ned)
15. (pon) 52. godišnjica zavjeta Stjepan Brajković
16. (uto)
17. (sri)
18. (čet) Vendelinovo
19. (pet) Imendan slavi: Josipa Duler, Josip Sedak – Benčić, Renata Šimunec, Joso Pavičić, Josipa Biondić
20. (sub) 59. godišnjica zavjeta Ljerka Kenda
21. (ned) Imendan slavi: Vesna Palijan, Vesna Lukatela
22. (pon) 13. godišnjica zavjeta Marijana Werner
23. (uto)
24. (sri)
25. (čet) Imendan slavi: Marija Marčinko, Jagoda Pavina
26. (pet)
27. (sub)
28. (ned)
29. (pon)
30. (uto)
31. (sri)
T R A V A NJ
01. (čet)
02. (pet)
03. (sub)
04. (ned)
05. (pon)
06. (uto) 49. godišnjica zavjeta Vjekoslava Mazić, imendan slavi: Vilček Novački
07. (sri)
08. (čet) 65. godišnjica zavjeta Sofija Bedrač, 65. godišnjica zavjeta Slavica Dušak, 65. godišnjica zavjeta Terezija Popović
09. (pet) 63. godišnjica zavjeta Franjica Ferček
10. (sub)
11. (ned) Vječni zavjeti grupe “Bl. Alojzije Stepinac”, Ulazak u novicijat grupe kandidata, imendan slavi: Stana Čolak
12. (pon)
13. (uto)
14. (sri) Nova grupa kandidata i simpatizera
15. (čet)
16. (pet) Godišnja obnova zavjeta
17. (sub) Privremeni zavjeti grupe “Kana Galilejska”
18. (ned)
19. (pon) Imendan slavi: Ema Špiljak, Ema Majkić
20. (uto)
21. (sri)
22. (čet)
23. (pet) Hodočašće u Međugorje, imendan slavi: Đurđica Vratarić, Đurđica Benčić, Đurđica Hrabar, Đurđica Špoljarić, Đurđa Arbutina, Juro Anušić
24. (sub) Hodočašće u Međugorje
25. (ned) Hodočašće u Međugorje, 11. godišnjica grupe “Asiški seraf”
26. (pon)
27. (uto)
28. (sri) Blagdan bl. Lukezija, prvog poznatog svjetovnog franjevca
29. (čet)
30. (pet)
S V I B A NJ
01. (sub) 5. godišnjica grupe “Ovčice Božje”
02. (ned) Obećanja Frame
03. (pon)
04. (uto) 7. godišnjica grupe “Asiz”, 2. godišnjica grupe “Nebeski glasnici”
05. (sri) 8. godišnjica grupe “Betanija”
06. (čet) 9. godišnjica grupe “Tabor”, 3. godišnjica grupe “Brat Anđeo”
07. (pet) 10. godišnjica grupe “Franjo”, 10. godišnjica grupe “Poverello”
08. (sub) 17. godišnjica grupe “Cvjetići”
09. (ned)
10. (pon) 1. godišnjica grupe “Sv. Elizabeta”, 1. godišnjica grupe “Ancilla”
11. (uto)
12. (sri) Imendan slavi: Siniša Delač
13. (čet)
14. (pet) Dani pokreta i udruga, imendan slavi: Matija Ivančić
15. (sub) Dani pokreta i udruga, Privremeni zavjeti grupe “Brat Jakoba”, 16. godišnjica grupe “Izvor”, imendan slavi: Sofija Bedrač, Sofija Salihović, Sonja Tomić
16. (ned) Godišnji susret s klarisama u Mikulićima
17. (pon) 18. godišnjica grupe “Kruh”
18. (uto)
19. (sri)
20. (čet) Imendan slavi: Helena Galina
21. (pet) Imendan slavi: Dubravka Krišković
22. (sub) Imendan slavi: Jelka Povrženić, Rita Jurić
23. (ned) 47. godišnjica zavjeta Irena Gantar, imendan slavi: Željka Vodopija, Željka Bišćan
24. (pon) Imendan slavi: Marija Dukši
25. (uto)
26. (sri)
27. (čet)
28. (pet)
29. (sub) Područno hodočašće
30. (ned)
31. (pon) Majka Božja Kamenitih vrata, Euharistijsko slavlje i procesija
L I P A NJ
01. (uto)
02. (sri) 14. godišnjica grupe “Milosrđe”
03. (čet) 3. godišnjica grupe “Savršeno veselje”
04. (pet) 4. godišnjica grupe “Živa voda”
05. (sub) Hodočašće na Trsat i proslava Dana našega Bratstva
06. (ned)
07. (pon)
08. (uto)
09. (sri)
10. (čet) Imendan slavi: Biserka Pleše
11. (pet)
12. (sub)
13. (ned) Blagdan sv. Antuna Padovanskog, imendan slavi: Zorica Živković – Tekavčić, Antica – Nada Ćepulić, Antonija Željka Selaković
14. (pon) 13. godišnjica grupe “Milost”
15. (uto) 25. godišnjica grupe “Tau”
16. (sri)
17. (čet)
18. (pet) Hodočašće u Asiz
19. (sub) Hodočašće u Asiz
20. (ned) Hodočašće u Asiz, 28. godišnjica zavjeta Marica Brkanić
21. (pon) Hodočašće u Asiz, imendan slavi: Slavica Dušak, Vjekoslava Mazić, Vjekoslava Habazin, Slavica Črnac
22. (uto) Hodočašće u Asiz
23. (sri) Imendan slavi: Zdenka Gusić
24. (čet) Imendan slavi: Gordana Štampar, Ivan Džaja, Ivan Šuto, Ivkica Pogorelčnik, Ivana Brkić, Ivanka Ivak, Iva Mešin
25. (pet) Imendan slavi: Vilma Hanžek
26. (sub) Imendan slavi: Vilma Benčić
27. (ned)
28. (pon) Imendan slavi: Irena Bilić
29. (uto) Imendan slavi: Krešimir Štetić, Vesna Simonić, Dražen Jelović, Pava Jukić
30. (sri)
S R P A NJ
01. (čet) Duhovne vježbe u Kući susreta “Tabor” u Samoboru u organizaciji Područnog vijeća
02. (pet) Duhovne vježbe u Kući susreta “Tabor” u Samoboru u organizaciji Područnog vijeća, 15. godišnjica grupe “Srce”
03. (sub) Duhovne vježbe u Kući susreta “Tabor” u Samoboru u organizaciji Područnog vijeća
04. (ned) Duhovne vježbe u Kući susreta “Tabor” u Samoboru u organizaciji Područnog vijeća
05. (pon) Duhovne vježbe u Kući susreta “Tabor” u Samoboru u organizaciji Područnog vijeća
06. (uto)
07. (sri) 8. godišnjica zavjeta Jela Lovrić
08. (čet)
09. (pet)
10. (sub) Imendan slavi: Ljubica Turić, Verica Mlinarek, Ljubica Spevec, Veronika Jerković
11. (ned)
12. (pon)
13. (uto) Imendan slavi: Ljerka Gjuraj
14. (sri)
15. (čet)
16. (pet) Imendan slavi: Karmen Javorić
17. (sub)
18. (ned)
19. (pon)
20. (uto) Imendan slavi: Ilinka Dujmić
21. (sri) Imendan slavi: Danica Hennin, Danica Škudar, Danko Ivošević
22. (čet) Imendan slavi: Magdalena Štetić, Magdalena Novoselnik, Manda Čulina
23. (pet) Imendan slavi: Brigita Duković
24. (sub) Imendan slavi: Kristina Rozić
25. (ned)
26. (pon) Imendan slavi: Anica Klasnić, Anica Bolf, Nada Bence, Ana Zec, Ankica Soldo, Ana Mauhar, Ankica Matković, Ana Drobilo, Ana Sabljić, Ana Vlahek, Anka Mahmutović, Anka Rain, Ana Kuleš, Ana Radina, Ana Franjo, Ana Birt, Mira Ivašković, Dunja Ostojić – Uzelac, Ana Mrkonjić – Ružić, Anka Kolak, Biserka Barbarić, Ana Piktija, Željka Delić, Ana Paver, Ana Fruk
27. (uto)
28. (sri)
29. (čet) Imendan slavi: Dušanka Popović
30. (pet)
31. (sub)
K O L O V O Z
01. (ned) Imendan slavi: Nada Oršolić
02. (pon) Blagdan Gospe od Anđela (Porcijunkula), imendan slavi: Branka Turbić, Azra Burgermeister
03. (uto)
04. (sri) Imendan slavi: Lidija Petrović
05. (čet) Imendan slavi: Snježana – Marija Kišak
06. (pet)
07. (sub)
08. (ned) Imendan slavi: Dijana Svaguša
09. (pon)
10. (uto)
11. (sri) Blagdan sv. Majke Klare, imendan slavi: Jasna Kićan, Jasna Krapac
12. (čet)
13. (pet)
14. (sub)
15. (ned) Imendan slavi: Claudia Kirasić, Marija Dakić, Mirna Hornik, Mirja Jurič, Marina Cividini, Marica Birač
16. (pon) Imendan slavi: Krunoslav Žažar
17. (uto)
18. (sri) Imendan slavi: Jelka Pavičić, Jela Lovrić, Ana Sabljak, Jelena Pili
19. (čet)
20. (pet)
21. (sub)
22. (ned) Imendan slavi: Marijana Štefinec, Jasminka Dorešić
23. (pon) Imendan slavi: Zvjezdan Lice
24. (uto)
25. (sri) Blagdan sv. Ljudevita kralja, zaštitnika FSR-a
26. (čet)
27. (pet)
28. (sub)
29. (ned)
30. (pon)
31. (uto)
R U J A N
01. (sri)
02. (čet)
03. (pet)
04. (sub) Imendan slavi: Ružica Mahač
05. (ned)
06. (pon)
07. (uto)
08. (sri) Hodočašće u Remete o blagdanu Male Gospe, imendan slavi: Lidija Miler, Marina Ferenac – Kiš
09. (čet)
10. (pet)
11. (sub)
12. (ned) 279. zavjetno hodočašće grada Zagreba u Mariju Bistricu, imendan slavi: Marija Križanac, Marija Čičak, Marija Lovrić
13. (pon)
14. (uto)
15. (sri) Imendan slavi: Marijana Werner
16. (čet) Imendan slavi: Milka Fumić
17. (pet) Blagdan rana sv. našeg Oca Franje
18. (sub) Imendan slavi: Irena Gantar
19. (ned)
20. (pon)
21. (uto)
22. (sri)
23. (čet)
24. (pet)
25. (sub)
26. (ned) 6. godišnjica grupe “Vjetar”
27. (pon)
28. (uto)
29. (sri) Imendan slavi: Davor Mavrić, Gabrijela Macko, Gabrijela Lipovac, Mile Čulo
30. (čet)
L I S T O P A D
01. (pet) Franjevački seminar, imendan slavi: Terezija Lopašić
02. (sub) Franjevački seminar, Bolesnički dan, imendan slavi: Anđa Jezidžić, Mira Švec
03. (ned) Franjevački seminar
04. (pon) Svetkovina sv. našeg Oca Franje, 32. godišnjica zavjeta Antonija Vreš
05. (uto)
06. (sri) Imendan slavi: Vjera Kušt
07. (čet)
08. (pet)
09. (sub)
10. (ned)
11. (pon) 18. godišnjica grupe “Špilja”
12. (uto)
13. (sri) Nova grupa kandidata i simpatizera
14. (čet)
15. (pet) Imendan slavi: Terezija Popović
16. (sub)
17. (ned) Misijska izložba
18. (pon)
19. (uto)
20. (sri) Imendan slavi: Irena Frković
21. (čet)
22. (pet)
23. (sub)
24. (ned)
25. (pon)
26. (uto)
27. (sri) Dan duha Asiza
28. (čet)
29. (pet)
30. (sub)
31. (ned)
S T U D E N I
01. (pon)
02. (uto) Godišnje klanjanje pred Presvetim
03. (sri) 8. godišnjica grupe “Na žalu”
04. (čet) 9. godišnjica grupe “Brat Leon”, imendan slavi: Dragica Nečemer, Dragica Balun, Dragica Jurčević, Dragica Juračić, Dragica Podunajec, Drago Raguž, Gordana Kovačević, Dunja Katić
05. (pet)
06. (sub) Cjelodnevni radni susret animatora
07. (ned) Benigarovo, 6. godišnjica grupe “Sv. Damjan”
08. (pon) Imendan slavi: Marin Macan
09. (uto)
10. (sri)
11. (čet)
12. (pet)
13. (sub) Imendan slavi: Mladen Kovač, Stanislav Posavac
14. (ned) Duhovna obnova o blagdanu sv. Elizabete
15. (pon) Duhovna obnova o blagdanu sv. Elizabete, 12. godišnjica grupe “Anima”
16. (uto) Duhovna obnova o blagdanu sv. Elizabete
17. (sri) Blagdan sv. Elizabete Ugarske, zaštitnice FSR-a
18. (čet)
19. (pet) 47. godišnjica zavjeta Dubravka Krišković, 15. godišnjica zavjeta Nevenka Župan, 15. godišnjica zavjeta Anica Bolf, 15. godišnjica zavjeta Štefanija Cingel, 16. godišnjica grupe “Metanoja”, 10. godišnjica grupe “Abba”
20. (sub) 17. godišnjica grupe “Klara”
21. (ned) Prodajna izložba knjiga
22. (pon)
23. (uto) 14. godišnjica grupe “Emanuel”
24. (sri) Imendan slavi: Katarina Hađim
25. (čet) Imendan slavi: Katica Matoković, Katica Božić, Kata Brežni, Katica Perlić, Kata Žagar, Katica Crnčec, Kata Ljubić, Lana Jureško, Kata Simović, Kata Kekez
26. (pet)
27. (sub)
28. (ned) 11. godišnjica grupe “Emaus”
29. (pon)
30. (uto)
P R O S I N A C
01. (sri) 64. godišnjica zavjeta Nevenka Drvar
02. (čet)
03. (pet) Imendan slavi: Ljerka Kenda
04. (sub)
05. (ned) 28. godišnjica zavjeta Zorica Živković – Tekavčić, 11. godišnjica grupe “Magnificat”
06. (pon) 23. godišnjica grupe “Marija Anđeoska”
07. (uto) 58. godišnjica zavjeta Jelka Pavičić, 24. godišnjica grupe “Marija”, 13. godišnjica grupe “Porcijunkula”
08. (sri) Svetkovina Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije, 52. godišnjica zavjeta Danica Ivančić, imendan slavi: Marija Petričak, Jadranka Brnčić, Mija Jagatić, Marija Vincens, Marija Pillon Kožul, Deana Golob
09. (čet) Imendan slavi: Valerija Rod
10. (pet)
11. (sub)
12. (ned)
13. (pon) Imendan slavi: Lucija Krpeljević
14. (uto)
15. (sri)
16. (čet) Imendan slavi: Zorka Kiš
17. (pet)
18. (sub) 61. godišnjica zavjeta Anica Prlić
19. (ned)
20. (pon)
21. (uto) Imendan slavi: Danica Ivančić
22. (sri)
23. (čet) Imendan slavi: Viktorija Buntak, Viktorija Cigrovski, Viktorija Fabijanić
24. (pet) Imendan slavi: Dunja Lešić, Ivka Pećnik
25. (sub) Imendan slavi: Stjepan Vinković, Božana Krajinović, Nada Balen, Božica Bunjevac, Manuela Gucić, Božidar Vlahović
26. (ned) Imendan slavi: Stjepan Šestić, Štefanija Kliček, Štefica Mamić, Štefica Šimunić, Štefica Čorak, Štefica Čop, Stjepan Cestar, Štefanija Gajšak, Štefanija Cingel, Stjepan Brajković, Anica Prlić, Stjepan Tomić
27. (pon) 51. godišnjica zavjeta Marija Petričak, imendan slavi: Iva Hrvačić, Ivanka Nosil, Ivica Birt, Iva Devčić, Mladen Barišić, Ivana Milićević
28. (uto) Imendan slavi: Nevenka Ukrainczyk, Nevenka Tomić, Nevenka Drvar
29. (sri)
30. (čet)
31. (pet)
One thought on “Kalendar za 2010. godinu”

Comments are closed.