Iz našeg e-sandučića.

Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije koja je osnovana prije godinu dana, pokrenula je program Slap dobrote u sklopu kojeg provodimo kampanju Kap za slap. Cilj ove kampanje je prikupiti što veći broj e-mail poruka koje će sačinjavati Zlatnu knjigu.

Knjiga će biti predana Predsjedniku RH, Vlade i Sabora, koji svojim utjecajem mogu potaknuti ostale čimbenike u državnim institucijama da se zakonski regulira i osnuje fond za osobe s invaliditetom, što bi u velikoj mjeri doprinijelo kvalitetnijoj integraciji istih u svakodnevni život.

Želja nam je da svi oni koji pošalju poruku bar na minutu razmisle o onima koji su potrebiti i da ne pitaju koliko je netko drugi odgovoran za situaciju u kojoj se društvo nalazi, već da preispitaju vlastitu odgovornost i koliko oni doprinose da ovaj svijet bude ljepši i ugodniji za život svakog čovjeka. Osobe s invaliditetom, kao zasigurno najugroženija populacija građana u RH, mogu svojim radom dati veliki doprinos i utjecati da ovo društvo bude socijalno osjetljivije, humanije i nadasve plemenitije, samo za to moraju imati potporu zajednice čiji su ravnopravni članovi.

Vas molimo da se slanjem poruka uključite u ovu kampanju i na taj način date svoj doprinos u ostvarivanju ove ideje, naravno ako se sa idejom slažete. Opširnije možete vidjeti i detaljno se upoznati na stranici www.kapzaslap.com!