Od našeg ministra Stjepana:

Drage sestre i braćo

Kolače za kongres možete donijeti u franjevački samostan na Sv. Duhu u petak 18.05.2007. navečer od 17 -19.30 h i na sam dan kongresa 19.05.2007. ujutro od 7 h.

Mir i dobro!

Kolači za kongres