Fra Zvonimir Brusač priredio je prigodom 800. obljetnice franjevačke
karizme Križni put od tekstova iz Svetog pisma i s molitvama sv. Franje.
Neka pridonese dubljem proživljavanju Korizme.

Križni put s molitvama sv. Franje