Uz sutrašnji, vjerujem svima dragi blagdan Majke Božje Bistričke nekoliko zanimljivosti o samom zavjetnom kipu…
Zavjetni kip Majke Božje Bistričke
Zavjetni kip Majke Božje Bistričke datira se na kraj 15. stoljeća, a pripada nizu crnih Madona, premda je pri restauraciji otkriveno da njezina tamna boja nije izvorna. Kasnogotički drveni kip bistričke Bogorodice rad je pučkog majstora. Izražajna moć kipa nije toliko u umjetničkome oblikovanju, koliko u samome vjerskom i nacionalnom značenju. Kip je najprije bio smješten u prasvetištu na Vinskom vrhu, a onda 1545. godine zakopan u župnoj crkvi u Mariji Bistrici i otkriven 1588. godine; ponovo zaboravljen i zazidan, pronađen je drugi puta 1685. godine.
Selidba kipa, njegovo skrivanje i dva našašća budila su vjeru u njegovu čudotvornu moć. Bistrička Gospa bila je tješiteljica kršćana za vrijeme turskih opasnosti, pomoćnica u prvom i Drugom svjetskom ratu, i u domovinskom ratu.
Zdravlje bolesnih, utočište grješnika, utjeho žalosnih, pomoćnice kršćana, Majko Božja Bistrička, moli Boga za nas!