Naše Mjesno bratstvo pridružuje se akciji ‘Potpisujem deklaraciju’ u povodu 60. godišnjice donošenja Opće deklaracije o ljudskim pravima pod nazivom

“MEĐUNARODNI POZIV NA ZAŠTITU PRAVA I DOSTOJANSTVA
LJUDSKE OSOBE I OBITELJI”

Peticija će se potpisivati u subotu 06.12.2008. na Izbornom kapitulu te u nedjelju 07.12.2008. u Franjevačkom samostanu nakon svih svetih misa.

Više možete pročitati na
http://www.potpisujemdeklaraciju.org

Mir i dobro!

Silvija Galinec