M. – Potvrdi ovo, Bože, što si izveo u nama.
Z. – Od svetoga hrama svojega koji je u Jeruzalemu.
M. – Gospodine, usliši molitvu moju.
Z. – I vapaj moj k tebi da dođe.
M. – Pomolimo se.
Svemogući, vječni, pravedni i milostivi Bože, daj nama bijednicima da poradi tebe činimo ono što znamo da ti hoćeš i da uvijek hoćemo što se tebi sviđa; da bismo, iznutra očišćeni, iznutra prosvijetljeni i ognjem Duha Svetoga raspaljeni, mogli slijediti stope tvoga ljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista i da uzmognemo, Svevišnji, samo po tvojoj milosti doći k tebi koji u savršenom Trojstvu i jednostavnom jedinstvu živiš i kraljuješ te uživaš slavu kao svemogući Bog, po sve vijeke vjekova.
Z. – Amen.
Ili: Pomolimo se.
Predobri Bože, ti si začetnik mira i želiš ljubav; udijeli nama, svojim slugama, pravo jedinstvo s tvojom voljom da bismo bili sposobni svladavati sve napasti koje bi mogle pomutiti naš mir. To te molimo po Isusu Kristu Gospodinu našem.
Z. – Amen.
M. – Molimo za dobrotvore naše:
Z. – Dostoj se, Gospodine, sve koji nam dobro čine poradi imena tvojega nagraditi životom vječnim. Amen.
M. – Molimo za pokojne:
Z. – (Antifona:) Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati?
Psalam 130:
Iz dubine, Gospodine, vapijem tebi: *
Gospodine, usliši glas moj!
Neka pazi uho tvoje *
na glas moga vapaja!
Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, *
Gospodine, tko će opstati?
Al’ u tebe je praštanje, *
da bismo ti služili.
U Gospodina ja se uzdam, *
duša se moja u njegovu uzda riječ
Duša moja čeka Gospodina, *
više no zoru straža noćna:
više no zoru straža noćna *
nek Izrael čeka Gospodina. Jer je u Gospodina milosrđe *
i obilno je u njega otkupljenje;
on će otkupiti Izraela *
od svih grijeha njegovih.
Slava Ocu…
(Antifona:) Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati?

(Ako je svećenik prisutan, on predmoli:)
S. – Zavapijmo Kristu Gospodinu po kojem će se i naše smrtno tijelo suoblikovati njegovu slavnom tijelu:
Z. – Ti si, Gospodine, život i uskrsnuće naše!

(izmjenjuju se čitači iz zajednice i zajednica)
Č. – Kriste, Sine Boga živoga, ti si svoga prijatelja Lazara od mrtvih uskrisio:
Z. – život i slavu daj pokojnima koje si otkupio dragocjenom krvlju svojom.
Č. – Kriste, utjeho žalosnih, ti si prigodom smrti Lazara i onog mladića i one djevojke blago otro suze njihovim milima i dragima:
Z. – utješi sve koji plaču za svojim pokojnima.
Č. – Kriste, Spasitelju, u našem smrtnom tijelu razori snagu grijeha, da kao što zaslužismo plaću smrti:
Z. – tako u tebi postignemo život vječni.
Č. – Kriste, Otkupitelju, pogledaj na one koji ne poznaju tebe i nemaju nade:
Z. – da uzvjeruju u uskrsnuće i život budućega vijeka.
Č. – Ti si slijepcu vratio vid i udijelio mu milost da te upozna:
Z. – objavi svoje lice pokojnima koji su još lišeni tvoga svjetla.
Č. – Ti dopuštaš da se razori dom našeg zemnog boravka:
Z. – pokojnoj braći i sestrama naše zajednice daruj nesagrađeni i vječni dom na nebesima.
S. – Molimo Isusovim riječima (ili slični uvod):
Z. – Oče naš…
S. – Pomolimo se.
Bože, djelitelju oproštenja i ljubitelju ljudskog spasenja! Molimo tvoju blagost da braća i sestre, rođaci i dobrotvori naše zajednice koji su prešli s ovoga svijeta, po zagovoru blažene Marije vazda Djevice i svih svetih tvojih, stignu u zajedništvo vječnoga blaženstva. Po Kristu, Gospodinu našem.
Z. – Amen.
(Tada prisutni svećenik podijeli zajednici blagoslov.)