Draga braćo i sestre,

u Samoboru od 5 – 7.10.2007. u kući susreta Tabor održana je nacionalni kapitul FSR-a kojoj je predsjedala generalna ministra FSR-a ENCARNACION DEL POZO zajedno sa generalnim duhovnim asistentom FSR-a fra Ivanom Matić. U drugom dijelu kapitula održani su nacionalni izbori tako je izabrano i novo vijeće i to: nacionalni ministar brat Vid Mato Batorović, doministar Stjepan Kelčić, tajnik Hilda Švarcmajer, blagajnik Štefica Horvat, povjerenik za formaciju Krešimir Štetić, povjerenik za Framu Tomislava Kekez, međunarodni vijećnik Antica Nada Ćepulić, zamjenik međunarodnog vijećnika Ana Fruk. Na slici generalna ministra ENCARNACION DEL POZO zajedno sa generalnim duhovnim asistentom fra Ivanom Matić potvrđuje novoizabrano nacionalno vijeće na euharistiji u samostanskoj crkvi u Samoboru.

Mir i dobro!