U srijedu 24. siječnja 2024. na Radio Mariji u 17:00 sati

Tema: “Kršćanska duhovnost i društveni angažman”
Gost: doc. dr. sc. Branko Murić, Katolički bogoslovni fakultet
Voditelj: Zoran Milić