Obavještavamo svu braću i sestre da će ove godine biti

NACIONALNI KONGRES

FRANJEVAČKOGA SVJETOVNOG REDA I FRANJEVAČKE MLADEŽI

Plakat

Zagreb, 19. svibnja 2007. g.

Milosrdno djelovanje FSR-a i FRAME u hrvatskom društvu – danas

Program

9.30 Okupljanje i najava

9,40 Pozdrav nacionalnog ministra FSR-a i nacionalnog predsjednika Frame

10,00 Predavanje – fra Ivan Matić

Djelovanje FSR-a i Frame (Iskustvo s međunarodne razine)

10,30 Glazbeni predah

10,45 Predavanje

Milosrdno djelovanje FSR-a i Frame u hrvatskom društvu – danas

11,30 Euharistijsko slavlje

13,00 Ručak (iz torbe)

14,30 Primjeri milosrdnoga djelovanja FSR-a i Frame iz područnih bratstava: Što činimo – što planiramo činiti

Poruka sa susretâ na Kongresu

16,30 Dramska predstava: Život sv. Elizabeteizvodi Frama

17,00 Molitva i blagoslov

Nacionalni kongres FSR-a i Frame jest susret ministara i članova vijeća Franjevačkoga svjetovnog reda nacionalne, područne i mjesne razine, asistenata FSR-a sa sve tri razine te predstavnika Franjevačke mladeži.

Svrha je Nacionalnog kongresa promicati povezanost i zajedništvo članova Nacionalnog bratstva FSR-a i Nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži, razmatrati teme od posebne važnosti za život Nacionalnog bratstva FSR-a i u svezi s tim temama donositi prikladne smjernice za djelovanje članova i mjesnih bratstava FSR-a i Frame.

Na Nacionalni kongres pozvani su članovi Nacionalnog vijeća FSR-a i Frame, po tri člana područnog vijeća koje odredi samo vijeće, područni i mjesni asistenti, mjesni ministri i po dva člana vijeća mjesnog bratstva koje odredi samo vijeće, predstavnici Franjevačke mladeži, po tri člana iz svakoga područnog bratstva i po dva člana iz svakoga mjesnog bratstva. Na kongres mogu doći i svi članovi FSR-a i Frame koji to žele.