Iz dokumenta “U obrani naše sestre vode” koji je izradila ekološka radna grupa komisije za Pravdu i mir OFM, Rim, lipanj 2003.

voda1.jpg

Gotovo 95% vode na Zemlji je slano, neprimjereno za piće. Manje od 1% slatke vode je pogodno za piće, a glavnina se nalazi u polarnom snijegu i ledu. Drugim riječima: od 100l vode, manje od polovice male žličice je raspoloživo za piće.

Globalna potrošnja vode porasla je gotovo deseterostruko od 1900. Očekuje se da će u narednih 30 godina svjetska populacija narasti za 45%, dok će se zalihe slatke vode smanjiti za 10%.

Na porast globalnog manjka vode utječe promjena klime, degradacija vodenih tokova, neodgovarajuća distribucija vode, međudržavni konflikti, privatizacija,…

Prema izvještaju iz 1998. UN-a o ljudskom razvoju, tri petine od ukupnog broja ljudi iz zemalja u razvoju ima otežan pristup osnovnoj zdravstvenoj zaštiti, a gotovo trećina nema pristupa čistoj vodi.

Globalno korištenje vode: 70% otpada na poljoprivredu, 22% na industriju i 8% na domaćinstva.

Više od polovice glavnih svjetskih rijeka je ozbiljno opustošeno i zagađeno; 25 milijuna ljudi je 1998. napustilo svoje domove zbog zagađenja riječnih bazena, što je po prvi puta broj koji je premašio ratne izbjeglice.

voda2.jpg

UN-ova organizacija za hranu i poljoprivredu procijenila je da 100 turista potroši za 55 dana istu količinu vode koja bi bila dovoljna za uzgoj riže kojom bi se kroz 15 godina moglo prehranjivati 100 pripadnika lokalnog stanovništva.

Tifus, malarija, kolera i ostale bolesti nastale zbog problema s vodom odgovorne su godišnje za smrt oko 5 milijuna ljudi. To znači da svake minute negdje u svijetu umre 10 osoba, najviše djece.

Usporedbe dnevne potrošnje vode za neke zemlje:

Gambija – 4.5 l
Mali – 8 l
USA – 500 l
Velika Britanija – 200 l

Preporučena dnevna količina vode po osobi je 50 l.

U razvijenom svijetu godišnje se potroši oko 15000 l vode po osobi za uklanjanje ljudskog izmeta.

Jedan od glavnih ograničavajućih faktora u proizvodnji hrane u budućnosti bit će voda.

voda3.jpg