Danas u 17.00 na Radio Mariji:

Tema: Franjevački hod i Susret mladih u Madridu
Gosti: Franjevačka mladež