<blockquote>Od: Tajnistvo KRAK 

Postovani !
   
  U attchmentu se nalazi proslijeđeni, opširniji poziv na tribinu Williama Engdahla – vrhunskog svjetskog ekonomista i geopolitologa, autora knjiga Stoljeće rata i Sjeme uništenja, koja će se održati u ponedjeljak 8. svibnja u 20 sati u velikoj dvorani Studentskog centra, Savska cesta 25.
   
  Pozdrav,
  Silvija Visinski, tajnica </blockquote><blockquote>PS.
Tribina ce biti ponovljena u Splitu 10.05. u 20 sati u velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemenista Zrinsko frankopanska 19</blockquote><blockquote>F. William Engdahl, autor bestselera Sjeme uništenja i Stoljeće rata, govorit će o najnovijim
događajima na poprištu svjetske bitke kojom se želi spriječiti predaju svjetske opskrbe hranom u
ruke privatnih interesnih krugova, čiji su jedini ciljevi stjecanje moći i kontrole nad tržištem, a ne
zdravlje i dobrobit ljudi.
Dana 7. veljače o. g., nedemokratska naddržavna institucija Svjetska trgovinska
organizacija (WTO) zaključila je da je Europska unija svojim moratorijem na GMO
prekršila pravila WTO-a o “slobodnoj trgovini”. Europske su države s pravom
zabrinute zbog činjenice da dugoročne posljedice konzumiranja GMO hrane još uvijek
nisu znanstveno istražene. Nepoznato je kakve posljedice takva hrana ima po
životinje, a kamoli po ljude. Tu legitimnu zabrinutost europskih zemalja za zdravlje
svojih građana Svjetska trgovinska organizacija proglasila je “nezakonitom”. Po
stajalištu te organizacije, opskrba svijeta vitalno važnim namirnicama mora biti u
skladu s interesima velikih svjetskih agrokompanija. Što stoji iza te naizgled
nerazumne i apsurdne odluke Svjetske trgovinske organizacije? Tko utvrđuje njezinu
politku i kakvi se ciljevi kriju iza genetski modificirane hrane?
Ptičja gripa: Ako do sada niste posumnjali u veliku paniku oko ptičje gripe, koju su
stvorili mediji i vlade nekih zemalja, onda će vam predavanje gospodina Williama
Engdahla otvoriti oči. Gospodin Engdahl razgovarao je s mnogim medicinskim
stručnjacima i državnim dužnosnicima, a godinama je proučavao metode i taktike
svjetskih igrača koji danas upravljaju panikom ptičje gripe. Kakav je cilj strategije
kojom se ljude želi, doslovno, nasmrt prestrašiti virusom koji do danas nije prenesen
s čovjeka na čovjeka? Tko ubire profit od straha od ptičje gripe? Što taj strah znači za
budućnost uzgoja peradi? Kako se ta strategija uklapa u strategiju preuzimanja
kontrole nad ljudskom hranom pomoću GMO-a?
Danas se diljem Europske unije vodi rat o kojemu mediji ne izvješćuju, rat koji su
pokrenuli zabrinuti poljoprivrednici i potrošači kako bi se obranili od genetski
modificiranih usjeva i proizvođača genetski modificirana sjemena. Gospodin Engdahl
govorit će o tome ratu, koji on drži “najvažnijim pitanjem s kojim je čovječanstvo
danas sučeljeno, pitanjem kojemu čak ni rat na Srednjemu istoku nije ravan!
Budućnost kontrole nad proizvodnjom hrane, sposobnost svake države da u
vremenima kriza ima samodostatnu poljoprivredu, pravo na sjetvu neovisnu o
patentima na žive organizme – to su pitanja koja zadiru u samu srž našega opstanka!
Zbog medijske zbrke, koja je namjerno stvorena, mnogim ljudima nije jasnao koliko je
pitanje GMO-a doista dramatično i što doista možemo i moramo učiniti!”</blockquote><blockquote>Nakladnička kuća DETECTA i Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu
imaju čast pozvati Vas
na tribinu
Williama Engdahla
vrhunskog svjetskog ekonomiste i geopolitologa,
autora knjiga Stoljeće rata i Sjeme uništenja,
u ponedjeljak, 8. svibnja 2006., u 20,00 sati
u velikoj dvorani Studentskoga centra,
Savska cesta 25, Zagreb.
Teme tribine:
– opasnosti od genetski modificirane hrane
– korijeni i ciljevi ptičje gripe
– strategija proizvodnje straha u svijetu.
Ulaz slobodan.</blockquote>

<blockquote>Od: Tajnistvo KRAK 
Postovani !     U attchmentu se nalazi proslijeđeni, opširniji poziv na tribinu Williama Engdahla – vrhunskog svjetskog ekonomista i geopolitologa, autora knjiga Stoljeće rata i Sjeme uništenja, koja će se održati u ponedjeljak 8. svibnja u 20 sati u velikoj dvorani Studentskog centra, Savska cesta 25.     Pozdrav,  Silvija Visinski, tajnica </blockquote><blockquote>PS.Tribina ce biti ponovljena u Splitu 10.05. u 20 sati u velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemenista Zrinsko frankopanska 19</blockquote><blockquote>F. William Engdahl, autor bestselera Sjeme uništenja i Stoljeće rata, govorit će o najnovijimdogađajima na poprištu svjetske bitke kojom se želi spriječiti predaju svjetske opskrbe hranom uruke privatnih interesnih krugova, čiji su jedini ciljevi stjecanje moći i kontrole nad tržištem, a nezdravlje i dobrobit ljudi.Dana 7. veljače o. g., nedemokratska naddržavna institucija Svjetska trgovinskaorganizacija (WTO) zaključila je da je Europska unija svojim moratorijem na GMOprekršila pravila WTO-a o “slobodnoj trgovini”. Europske su države s pravomzabrinute zbog činjenice da dugoročne posljedice konzumiranja GMO hrane još uvijeknisu znanstveno istražene. Nepoznato je kakve posljedice takva hrana ima poživotinje, a kamoli po ljude. Tu legitimnu zabrinutost europskih zemalja za zdravljesvojih građana Svjetska trgovinska organizacija proglasila je “nezakonitom”. Postajalištu te organizacije, opskrba svijeta vitalno važnim namirnicama mora biti uskladu s interesima velikih svjetskih agrokompanija. Što stoji iza te naizglednerazumne i apsurdne odluke Svjetske trgovinske organizacije? Tko utvrđuje njezinupolitku i kakvi se ciljevi kriju iza genetski modificirane hrane?Ptičja gripa: Ako do sada niste posumnjali u veliku paniku oko ptičje gripe, koju sustvorili mediji i vlade nekih zemalja, onda će vam predavanje gospodina WilliamaEngdahla otvoriti oči. Gospodin Engdahl razgovarao je s mnogim medicinskimstručnjacima i državnim dužnosnicima, a godinama je proučavao metode i taktikesvjetskih igrača koji danas upravljaju panikom ptičje gripe. Kakav je cilj strategijekojom se ljude želi, doslovno, nasmrt prestrašiti virusom koji do danas nije prenesens čovjeka na čovjeka? Tko ubire profit od straha od ptičje gripe? Što taj strah znači zabudućnost uzgoja peradi? Kako se ta strategija uklapa u strategiju preuzimanjakontrole nad ljudskom hranom pomoću GMO-a?Danas se diljem Europske unije vodi rat o kojemu mediji ne izvješćuju, rat koji supokrenuli zabrinuti poljoprivrednici i potrošači kako bi se obranili od genetskimodificiranih usjeva i proizvođača genetski modificirana sjemena. Gospodin Engdahlgovorit će o tome ratu, koji on drži “najvažnijim pitanjem s kojim je čovječanstvodanas sučeljeno, pitanjem kojemu čak ni rat na Srednjemu istoku nije ravan!Budućnost kontrole nad proizvodnjom hrane, sposobnost svake države da uvremenima kriza ima samodostatnu poljoprivredu, pravo na sjetvu neovisnu opatentima na žive organizme – to su pitanja koja zadiru u samu srž našega opstanka!Zbog medijske zbrke, koja je namjerno stvorena, mnogim ljudima nije jasnao koliko jepitanje GMO-a doista dramatično i što doista možemo i moramo učiniti!”</blockquote><blockquote>Nakladnička kuća DETECTA i Studentski centar Sveučilišta u Zagrebuimaju čast pozvati Vasna tribinuWilliama Engdahlavrhunskog svjetskog ekonomiste i geopolitologa,autora knjiga Stoljeće rata i Sjeme uništenja,u ponedjeljak, 8. svibnja 2006., u 20,00 satiu velikoj dvorani Studentskoga centra,Savska cesta 25, Zagreb.Teme tribine:- opasnosti od genetski modificirane hrane- korijeni i ciljevi ptičje gripe- strategija proizvodnje straha u svijetu.Ulaz slobodan.</blockquote>

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.