Braća i sestre obnavljaju svoje zavjete riječima:

Zahvaljujemo Ti, Gospodine,
što si nas pozvao u Franjevački svjetovni red.
Molimo Te da nam oprostiš
sve naše nedostatke, slabosti i prijestupe
počinjene protiv našeg obećanja evanđeoskog života
i protiv Pravila.
Udijeli nam, molimo Te, gorljivost i spremnost
što smo je imali prvoga dana
kad smo stupili u bratstvo.
Osim toga, obnavljamo svoje obećanje
da ćemo provoditi evanđeoski život
prema Pravilu Franjevačkog svjetovnog reda
do svršetka svojih dana.
Daj nam također da uvijek živimo skladno
sa svojom braćom i sestrama,
da mlađima pružimo svjedočanstvo
ovoga tako velikoga dara
što smo ga primili od Tebe,
a to je franjevačko zvanje,
kako bismo postali svjedoci i oruđe
poslanja Crkve među ljudima
naviještajući Krista životom i djelima. Amen.

Slavitelj izgovara ovu molitvu:

Gospodine, Bože naš, Oče sviju, zahvaljujemo Ti za ljubav i dobrostivost što si ih pokazao prema nama, svojim sinovima i kćerima. Stoga Te molimo da obećanje evanđeoskog života koje su nekoć preuzeli mognu uz Tvoju pomoć izvršiti.
To Te molimo po Isusu Kristu Gospodinu našemu.

Svi odgovore:

Amen.