U organizaciji Franjevačkog svjetovnog reda, 11. travnja 2015. godine u samostanu franjevaca konventulaca na Sv. Duhu u Zagrebu održana je tribina „Uvod u socijalno poduzetništvo“. Nakana tribine bila je svim zainteresiranima pružiti temeljni uvid u pojam socijalnog poduzetništva, objasniti bit i način djelovanja socijalnih poduzeća, te predstaviti primjere dobre prakse iz Hrvatske i svijeta.
Na tribini su govorili g. Milan Medić iz LAG Vallis Colapis iz Karlovca te gđa. Sonja Vuković iz Udruge za kreativni razvoj Slap iz Osijeka. Milan Medić dugogodišnji je promotor socijalnog poduzetništva i predsjednik LEADER mreže Hrvatske. Pored toga, voditelj je Lokalne akcijske grupe Vallis Colapis koja je odnedavno poznata kao nositelj europskog projekta u kojem se prvi puta kao partner projekta financiranog iz EU fondova pojavljuje i jedna hrvatska biskupija, a to je Sisačka biskupija putem svog Caritasa. U svom izlaganju g. Medić upoznao je prisutne sa društveno-gospodarskim prilikama koje su potaknule mnoge pojedince, udruge civilnog društva i vjerske organizacije da se u svom djelovanju priklone modelima poslovanja temeljenim na principima socijalnog poduzetništva. Osnovni princip poslovanja socijalnih poduzeća je poslovanje za dobrobit zajednice i zaposlenika, zapošljavanje isključenih i dugotrajno nezaposlenih, kao i sinergija s poduzetnicima i stručnjacima koji dobrobit radnika i lokalne zajednice stavljaju ispred zahtjeva za pukim gomilanjem profita. Okupljenima su predstavljeni i primjeri socijalnih poduzeća iz Španjolske (Mondragon) i Velike Britanije (John Lewis) koja uspješno posluju već godinama, a u doba globalne gospodarske krize prepoznata su kao tržišni dionici koji upravo u doba krize uspješno odolijevaju svim izazovima i bilježe rast produktivnosti, prvenstveno zahvaljujući skrbi za svoje radnike i njihovom aktivnom sudjelovanju u vođenju poduzeća.
U drugom dijelu izlaganja gđa. Sonja Vuković predstavila je djelovanje Udruge za kreativni razvoj Slap. Kao jedna od začetnika socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj, upoznala je prisutne s praktičnim zahtjevima i izazovima s kojima se suočavaju svi koji kreću u osnivanje socijalnih poduzeća. U izlaganju su predstavljeni brojni primjeri uspješnih socijalnih poduzeća koja djeluju na području Republike Hrvatske, pri čemu je poseban naglasak stavljen na važnost povezivanja i umrežavanja svih sudionika, kao dodana vrijednost i put za što uspješniji razvoj socijalnih poduzeća. Upozoreno je i na aktualne izazove u našoj zemlji, a to je nedostatan zakonski okvir za razvoj socijalnog poduzetništva u Republici Hrvatskoj, nužnost što skorijeg donošenja Nacionalne strategije za razvoj socijalnog poduzetništva u RH i odgovornost svakog pojedinca da se u vlastitom okruženju založi za promociju načela koja drži važnima za oporavak hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini. Tribina je završena radionicom u kojoj su okupljeni pokušali staviti u funkciju svoja znanja i vještine kako bi pomogli razvoju poslovanja u dva konkretna poduzetnička primjera.
Pored brojnih članova Franjevačkog svjetovnog reda, predstavnika FRAMA-e i ostalih zainteresiranih, tribini su nazočili i Ivan Makovec iz MB Sv. Feliks u Varaždinu, novoimenovani predsjednik Povjerenstva za prisutnost i djelovanje u svijetu Hrvatskog nacionalnog bratstva OFS-a i fra Krunoslav Kocijan, duhovni asistent MB Kaptol i predsjednik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata OFS-a u Hrvatskoj. Na završetku tribine iskazana je želja za daljnjim produbljivanjem znanja o ovo temi, povezivanjem hrvatskih mjesnih bratstava OFS-a i zajedničkom iznalaženju načina za djelatno zagovaranje modela poslovanja koji promiču opće dobro i društvenu pravednost. (mg)

OFS socijalno poudzetništvo predavanjeOFS socijalno poduzetništvo radionica