Slijedeći oglasi su iz novinske kampanje singapurske Crkve. Na svaki način, kampanja je bila iznimno uspješna. Uživajte…

 • Molim te, ako piješ ne vozi, još nisi spreman sresti me. Bog
 • Možeš li zamisliti cijenu zraka kad bi ga nabavljao od drugog dobavljača? Bog
 • Kad si umoran i misliš da si beznačajan, kad su ti oči pune suza, obrisat ću ih. Simon & Garfunkel
  Također. Bog
 • Što trebam napraviti da bi obratio pažnju na mene? Staviti oglas u novine? Bog
 • Zemljani, ne ponašajte se prema meni kao da sam vanzemaljac.
 • Mislio sam napraviti svijet crno-bijelim. Onda sam pomislio… neeee. Bog
 • Ako propustiš izlazak sunca koji sam za tebe napravio danas, nema veze. Napravit ću ti sutra drugi. Bog
 • Kako bi ti mogao sam sebe napraviti. Točno se sjećam kako sam te stvorio. Bog
 • Ako misliš da je Mona Lisa izvrsna, trebao bi pogledati moje remek djelo. U ogledalu. Bog
 • Ne zaboravi kišobran, možda zalijem biljke danas. Bog
 • Mislim da si najljepši na svijetu. U redu, pristran sam. Bog
 • Reci djeci da ih volim. Bog
 • Nađimo se kod mene u nedjelju prije utakmice. Bog
 • Svrati do mene i dovedi djecu. Bog
 • Koju od mojih deset zapovjedi nisi razumio? Bog
 • Moramo razgovarati. Bog
 • Izgovaraj moje ime uzalud i produžit ću gužve na cestama. Bog
 • Uživao sam na vjenčanju, pozovi me u brak. Bog
 • Ono “ljubi bližnjega svoga”… To sam ozbiljno mislio. Bog
 • Volim te i tebe i tebe i tebe i tebe i tebe i … Bog
 • Hoće li te put kojim ideš dovesti do mene? Bog
 • Slijedi me. Bog
 • Teorija velikog praska, sigurno se šališ. Bog
 • Do mene vodi autocesta. Trebaš upute? Bog
 • Misliš da je ovdje vruće? Bog
 • Jesi li pročitao moj bestseler? Imat ćeš ispit. Bog
 • Imaš li ikakvu ideju kamo ideš? Bog
 • Ne tjeraj me da siđem dolje. Bog

Oni koji znaju engleski, mogu uživati i u izvorniku.

The following ads are from a press campaign run by the Church of Singapore. By all accounts, the campaign was a roaring success. Enjoy…

 • Please don’t drink and drive, you’re not quite ready to meet me yet. God
 • Could you imagine the price of air if it were brought to you by another supplier? God
 • When you’re weary, feeling small. When tears are in your eyes, I will dry them all. Simon & Garfunkel
  Ditto. God
 • What do I have to do to get your attention? Take out an ad in the paper? God
 • Earthlings, don’t treat me like an alien. God
 • I was thinking of making the world black and white. Then I thought… naaah. God
 • If you miss the sunrise I made for you today, never mind. I’ll make you another one tomorrow. God
 • How can you possibly be a self-made man? I specifically recall creating you. God
 • If you think the Mona Lisa is stunning, you should look at my masterpiece. In the mirror. God
 • Don’t forget your umbrella, I might water the plants today. God
 • I think you’re the most beautiful person in the world. Okay, so I’m biased. God
 • Tell the kids I love them. God
 • Let’s meet at my house Sunday before the game. God
 • C’mon over and bring the kids. God
 • What part of “Thou Shalt Not…” didn’t you understand? God
 • We need to talk. God
 • Keep using my name in vain, I’ll make rush hour longer. God
 • Loved the wedding, invite me to the marriage. God
 • That “Love Thy Neighbor” thing… I meant it. God
 • I love you and you and you and you and you and… God
 • Will the road you’re on get you to my place? God
 • Follow me. God
 • Big bang theory, you’ve got to be kidding. God
 • My way is the highway. Need directions? God
 • You think it’s hot here? God
 • Have you read my #1 best seller? There will be a test. God
 • Do you have any idea where you’re going? God
 • Don’t make me come down there. God

Prijevod: Željko Filipin