Snimka emisije “Poziv u svijetu” od 26. listopada 2022.:

  • Tema: Osvrt na III. nacionalni kongres Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži
  • Gosti:
    • Ana Mlinarić OFS,
    • Ana Fruk OFS,
    • biskup Ivica Petanjak
  • Voditelj: Igor Kanižaj