Članci označeni s “Emisija OFS-a na Radio Mariji”.


Emisija “Poziv u svijetu” od 22. prosinca 2021.:

 • Tema: “Franjevci u iščekivanju Božića”
 • Gost: fra Franjo Vuk, OFM, magister bogoslova
 • Voditelj: Igor Kanižaj

U srijedu 22. prosinca u 17 sati na Radio Mariji:

Tema: “Franjevci u iščekivanju Božića”
Gost: fra Franjo Vuk, OFM, magister bogoslova
Voditelj: Igor Kanižaj

Snimka emisije “Poziv u svijetu” od 24. studenog 2021.:

 • Tema: “Osvrt na provedbu projekta CRO Laudato si´
 • Gošće:
  • dr. sc. Miriam Mary Brgles, HKS
  • Maja Duspara, OFS
 • Voditelj: Igor Kanižaj

U srijedu 24. studenog u 17 sati na Radio Mariji:

Tema: “Osvrt na provedbu projekta CRO Laudato si´”
Gošće: doc.dr.sc. Andreja Sršen, HKS, dr.sc. Miriam Mary Brgles, HKS i Maja Duspara, OFS
Voditelj: Igor Kanižaj

Snimka emisije “Poziv u svijetu” od 27. listopada 2021.:

 • Tema: “Ususret obilježavanju Dana duha Asiza 2021.”
 • Gosti:
  • fra Josip Blažević, provincijal Hrvatske Provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca
  • Peter Szen, biskup Reformirane kršćanske kalvinske crkve
 • Voditelj: Igor Kanižaj

U srijedu 27. listopada u 17 sati na Radio Mariji:

Tema: “Ususret obilježavanju Dana duha Asiza 2021.”
Gosti: fra Josip Blažević, provincijal Hrvatske Provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca i Peter Szen, biskup Reformirane kršćanske kalvinske crkve
Voditelj: Igor Kanižaj

Snimka emisije “Poziv u svijetu” od 22. rujna 2021.:

 • Tema: “800. obljetnica Spomenice o načinu života braće i sestara od pokore – Memoriale propositi”
 • Gošća: Monija Raspudić, OFS
 • Voditelj: William Krešo Bello

U srijedu 22. rujna u 17 sati na Radio Mariji:

Tema: “800. obljetnica Spomenice o načinu života braće i sestara od pokore – Memoriale propositi”
Gost: Monija Raspudić, OFS
Voditelj: William Krešo Bello

Snimka emisije “Poziv u svijetu” od 23. lipnja 2021.:

Tema: “Franjevačka duhovnost u odnosu s drugima”
Gost: Stjepan Lice, OFS
Voditelj: Igor Kanižaj

U srijedu 23. lipnja 2021. u 17 sati na Radio Mariji:

Tema: “Franjevačka duhovnost u odnosu s drugima”
Gost: Stjepan Lice, OFS
Voditelj: Igor Kanižaj

Snimka emisije “Poziv u svijetu” od 26. svibnja 2021:

 • Tema: “Poslanje Franjevačke mladeži u Crkvi”
 • Gosti:
  • fra Franjo Vuk, nacionalni duhovni asistent Frame,
  • Ana Iva Leš i Petar Škrobo, članovi Frame
 • Voditelj: Igor Kanižaj

U srijedu 26. svibnja u 17 sati na Radio Mariji:

Tema: “Poslanje Franjevačke mladeži u Crkvi”
Gosti: fra Franjo Vuk, nacionalni duhovni asistent Frame, Ana Iva Leš i Petar Škrobo, članovi Frame
Voditelj: Igor Kanižaj

Snimka emisije “Poziv u svijetu” od 28. travnja 2021.:

Tema: “Osvrt na encikliku Fratelli tutti”
Gost: doc. dr. sc. Tomislav Kovač, Katolički bogoslovni fakultet
Voditelj: Zoran Milić

U srijedu 28. travnja u 17 sati na Radio Mariji:

Tema: “Osvrt na encikliku Fratelli tutti”
Gost: doc.dr.sc. Tomislav Kovač, Katolički bogoslovni fakultet
Voditelj: Igor Kanižaj

Snimka emisije “Poziv u svijetu” od 24. ožujka 2021.:

 • Tema: “Strah i kršćanski odgovor na strah”
 • Gost: fra Svetozar Kraljević, OFM
 • Voditelj: Igor Kanižaj

U srijedu 24. ožujka u 17 sati na Radio Mariji:

Tema: “Strah i kršćanski odgovor na strah”
Gost: fra Svetozar Kraljević, OFM
Voditelj: Igor Kanižaj

Snimka emisije “Poziv u svijetu” od 24. veljače 2021.:

Tema: “Posjetila me Božja milost – korizma u nama”
Gost: fra Smiljan Berišić, gvardijan Samostana sv. Franje na Kaptolu 9
Voditelj: William Krešo Bello

U srijedu 24. veljače u 17 sati na Radio Mariji:

Tema: “Posjetila me Božja milost – korizma u nama”
Gost: fra Smiljan Berišić, gvardijan Samostana sv. Franje na Kaptolu 9
Voditelj: William Krešo Bello

Snimka emisije “Poziv u svijetu” od 27. siječnja 2021:

 • Tema: “Franjevci u obnovi potresom pogođenih područja u Sisačko-moslavačkoj županiji”
 • Gosti:
  • fra Dragan Grizelj, župnik Župa sv. Bartola Apostola i sv. Ivana Pavla II.
  • Anđa Slunjski, nacionalna ministra Franjevačkog svjetovnog reda
  • fra Ivica Jagodić, župnik Župe sv. Filipa i Jakova u Vukovaru
  • Mate Tadić, Frama Dubrava
 • Voditelj: Igor Kanižaj

U srijedu 27. siječnja u 17 sati na Radio Mariji:

Tema: “Franjevci u obnovi potresom pogođenih područja u Sisačko-moslavačkoj županiji”
Gosti: fra Dragan Grizelj, župnik Župa sv. Bartola Apostola i sv. Ivana Pavla II.
Anđa Slunjski, nacionalna ministra Franjevačkog svjetovnog reda
fra Ivica Jagodić, župnik Župe sv. Filipa i Jakova u Vukovaru
Mate Tadić, Frama Dubrava
Voditelj: Igor Kanižaj