Članci označeni s “Kandidati i simpatizeri”.


kandidati

Četvrti susret nove grupe kandidata i simpatizera će biti održan u ponedjeljak 21. prosinca 2015. poslije večernje svete mise (oko 19.15 sati).

Treći susret nove grupe kandidata i simpatizera će biti održan u ponedjeljak 30. studenog 2015. poslije večernje svete mise (oko 19.15 sati).

Drugi susret nove grupe kandidata i simpatizera će biti u četvrtak 12. studenog poslije večernje sv. mise.

Iako je u Kalendaru najavljeno da će se nova grupa kandidata i simaptizera okupiti u srijedu 15. listopada 2014. zbog preklapanja s Franjevačkom tribinom okupljanje grupe se pomiče za tjedan dana, tj. u srijedu 22. listopada 2014. poslije večernje sv. mise (oko 19,15h).