Članci označeni s “Katekizam Katoličke Crkve”.


Započela je Godina vjere, koju je papa Benedikt XVI. točno na pedesetu obljetnicu početka Drugog vatikanskog sabora, svečano otvorio u nazočnosti 260 sinodskih otaca, predstavnika svih biskupskih konferencija i redovničkih zajednica, carigradskog patrijarha Bartolomeja I., primasa anglikanske Crkve Rowana Williamsa i patrijarha većine katoličkih istočnih Crkvi, a posebno – i 16 biskupa koji su osobno sudjelovali na Drugome vatikanskom koncilu.

“Porta fidei” – ta vrata vjere koja su otvorena u duhovnoj pustinji današnjega doba otvorena su za ljude vjere, koji će svojim životom pokazati put prema obećanoj Zemlji i tako održati živu nadu. Kako je u svom uvodnom referatu slikovito opisao kardinal Wuerl – tsunami koji je pomeo duhovni prostor zapadne kulture i civilizacije – ostavio je iza sebe duhovnu pustinju koju treba ponovno uzvitlati vjetar navještenja Riječi Božje – Isusa Krista. On se nalazi u središtu naše vjere – žeđi za Bogom.

(više…)

 Pred nama se nalazi nova pastoralna godina, snažno obilježena Godinom vjere, koju će papa Benedikt XVI. proglasiti 11. listopada 2012: “Godina vjere povezana je s pedesetom obljetnicom početka Drugoga vatikanskog koncila (11. listopada 1962.) i s dvadesetom obljetnicom objavljivanja Katekizma Katoličke Crkve (11. listopada 1992.). Sveti Otac je, u prigodi najave Godine vjere, pozvao vjernike na intenzivnije razmišljanje o vjeri, na svjesnije i snažnije prianjanje uz Evanđelje, napose u razdoblju dubokih promjena kao što je ovo kroz koje prolazi čovječanstvo (usp. Benedikt XVI., Porta fidei, br. 8).”

(više…)