Članci označeni s “Obrednik”.


ORDO FRANCISCANUS SÆCULARIS
XIII. GENERALNI KAPITUL
Saõ Paulo, 22.-29. listopada 2011.

ODLUKA O NOŠENJU HABITA U OFS-U

Generalni kapitul donosi sljedeću odluku:

ODLUKA

Praksa nošenja habita nije u skladu s Pravilom i Generalnim konstitucijama OFS-a, kao što je već utvrđeno.

Tumačeći čl. 43 Generalnih konstitucija, Kapitul naglašava i inzistira da raspoznajni znak pripadanja Redu bude “Tau ili neki drugi franjevački simbol” (GKFSR-a 43). “Franjevački simbol” podrazumijeva malen i jednostavan znak raspoznavanja koji osoba nosi (na primjer, križ sv. Damjana).
Međutim, nacionalno bratstvo OFS-a može odrediti svojim nacionalnim statutima da je nošenje “uniforme” prihvatljiv znak raspoznavanja za svjetovne franjevce u njihovoj zemlji, tražeći pritom da sljedeći kriteriji budu osigurani:

a) uniforma ne zamjenjuje tau;
b) narav uniforme treba biti opisana u nacionalnim statutima, uključujući detaljan opis (po mogućnosti grafički), a njezin stil treba poštivati svjetovnost članova Reda;
c) stil uniforme ne smije sličiti habitima koje nose redovnici, kako bi se izbjeglo zabune između redovnika i svjetovnjaka;
d) prigode tijekom kojih se uniforme mogu nositi treba detaljno navesti, a ne smiju se nositi tijekom obreda primanja i/ili zavjetovanja.

Kapitul ovom odlukom dokida sve dosadašnje odluke o ovom pitanju te stupa na snagu odmah.

ORDO FRANCISCANUS SÆCULARIS
XIII. GENERALNI KAPITUL
Saõ Paulo, 22.-29. listopada 2011.

SLUŽBENO IME REDA

UPOTREBA I PRIJEVOD IMENA REDA

1. Službeno ime Reda je Ordo Franciscanus Sæcularis.

2. Prijevodi imena Reda
2.1. Prijevod imena Reda već postoji na četiri službena jezika, te se oni moraju koristiti u tim jezicima, odnosno u talijanskom, engleskom, španjolskom i francuskom.
2.2. Ime se može prevesti na lokalne jezike samo ako je doslovni prijevod s latinskog lako razumljiv u civilnom društvu te ne mijenja njegovo značenje ili bit.
2.3. Kada prijevod na nacionalni jezik izobličuje značenje imena, ili je jezično nemoguće prenijeti izvorno značenje, uvijek se mora koristiti Ordo Franciscanus Sæcularis, a njega mogu slijediti izrazi koji svakome pojašnjavaju i olakšavaju razumijevanje naravi Franjevačkoga svjetovnog reda na nacionalnome jeziku.

3. Kratica
Kratica koja se odnosi na Ordo Franciscanus Sæcularis jest OFS i mora se koristiti uvijek, neovisno o jeziku. Na primjer, kada svjetovni franjevci koriste kraticu iza svoga imena, moraju koristiti OFS.

BIBLIOTEKA “BRAT FRANJO”
Priručnici
Knjiga sedma
(više…)

SVETA KONGREGACIJA ZA SAKRAMENTE I BOGOŠTOVJE

Broj prot. CD 1613/83

FRANJEVAČKIM OBITELJIMA FRANJEVAČKOGA SVJETOVNOG REDA

Na molbu prečasnoga o. Josipa Angulo, generalnoga ministra Samostanskoga trećeg reda sv. Franje, u ime generalnih ministara franjevačkih obitelji kao i Međunarodnoga vijeća Franjevačkoga svjetovnog reda, koju je upravio pismom 5. listopada 1983. godine, snagom ovlasti što ih je ovoj Svetoj kongregaciji podijelio vrhovni svećenik Ivan Pavao II, rado odobravamo i potvrđujemo tekst Obrednika Franjevačkoga svjetovnog reda koji je izrađen na latinskome jeziku i priložen ovome Dekretu.
(više…)

I. NARAV ZAVJETOVANJA U FSR-u

1. Mnogi muškarci i žene, koji žive u braku kao i oni koji nisu vezani ženidbom, te mnogi biskupijski svećenici, od Boga pozvani da idu putem evanđeoskoga savršenstva i da nasljeduju primjer i način života Franje Asiškoga, da bi tako priopćili i učinili u svijetu nazočnim svoje sudjelovanje u njegovoj karizmi, odlučuju slijediti Isusa Krista i u bratstvu živjeti Evanđelje te zato ulaze u Franjevački svjetovni red. Tako se neprocjenjivi dar krštenja u njima očituje te se sve potpunije i plodonosnije usavršuje.
(više…)

PRVO POGLAVLJE
OBRED UVOĐENJA U FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED

1. Obred primanja koji prethodi vremenu oblikovanja započinje, prikladnom pjesmom.

2. Obred neka bude jednostavan i neka se obavi u krugu bratstva (usp. Napomene, br. 12)
(više…)

1. Franjevački svjetovni red sačinjavaju mjesne zajednice bratstva; zatim skupovi pokrajinskih, narodnih i medunarodnih vijeća.

2. Svrha je ovih zajednica i skupova naznačena u Pravilu, a to je: među članovima promicati ljubav i porast njihova franjevačkog života i crkvenosti; njegovati veće bratsko zajedništvo kako crkveno tako i franjevačko.

3. Sastanci su raznovrsni: molitveni, radno-programatski i sastanci bratskoga susretanja.
(više…)

PRVO POGLAVLJE – MOLITVE ZA POČETAK I ZA SVRŠETAK BRATSKIH SASTANAKA

1. Molitve koje se predlažu pod slijedećim brojevima imaju vrijednost samo kao naputak.

A) Na početku sastanka

2. Kad se braća i sestre sastanu na prikladnom mjestu, prije nego što se prihvate kakva posla, predsjedatelj može ovako započeti zajedničku molitvu:
(više…)

I. Tekstovi po slobodnom izboru za slavlje obećanja evanđeoskoga života

A) Prvo čitanje

1. Gal 6, 14-18: A ja, Bože sačuvaj, da bih se ičim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista.
Braćo, Bože sačuvaj…

2. Ef 1,3-10: Predodredio nas je za posinstvo po Isusu Kristu.
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista…
(više…)

Braća i sestre obnavljaju svoje zavjete riječima:

Zahvaljujemo Ti, Gospodine,
što si nas pozvao u Franjevački svjetovni red.
Molimo Te da nam oprostiš
sve naše nedostatke, slabosti i prijestupe
počinjene protiv našeg obećanja evanđeoskog života
i protiv Pravila. (više…)

M. – Potvrdi ovo, Bože, što si izveo u nama.
Z. – Od svetoga hrama svojega koji je u Jeruzalemu.
M. – Gospodine, usliši molitvu moju.
Z. – I vapaj moj k tebi da dođe.
M. – Pomolimo se.
Svemogući, vječni, pravedni i milostivi Bože, daj nama bijednicima da poradi tebe činimo ono što znamo da ti hoćeš i da uvijek hoćemo što se tebi sviđa; da bismo, iznutra očišćeni, iznutra prosvijetljeni i ognjem Duha Svetoga raspaljeni, mogli slijediti stope tvoga ljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista i da uzmognemo, Svevišnji, samo po tvojoj milosti doći k tebi koji u savršenom Trojstvu i jednostavnom jedinstvu živiš i kraljuješ te uživaš slavu kao svemogući Bog, po sve vijeke vjekova.
Z. – Amen. (više…)

Počinje ministar bratstva, nastave svi:
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernih i oganj svoje ljubavi u njima užezi.
Pod obranu se tvoju utječemo, sveta Bogorodice, ne odbij nam molbe u potrebama našim, nego nas od sviju pogibelji uvijek oslobodi: Djevice slavna i blagoslovljena!
Pogledaj, blaženi oče Franjo, s uzvišenoga nebeskog prebivališta i moli za svoj puk, za puk što si ga odabrao da služi pred tobom sve vrijeme u službi Gospodnjoj.
(više…)