Članci označeni s “Trajna formacija”.


(PDF, 257KB)

(PDF, 496 KB)

 

(PDF, 318 KB)

(PDF, 162 KB)

(PDF, 172 KB)

(PDF, 127 KB)

(PDF, 181 KB)

(PDF, 152 KB)

(PDF, 142 KB)

Danas, na blagdan bl. Lukezija, pod večernjom svetom misom u 18.30 sati bit će godišnja obnova zavjeta:

Zahvaljujemo Ti, Gospodine, što si nas pozvao u Franjevački svjetovni red.

Molimo Te da nam oprostiš sve naše nedostatke, slabosti i prijestupe počinjene protiv našeg obećanja evanđeoskog života i protiv Pravila.

Udijeli nam, molimo Te, gorljivost i spremnost što smo je imali prvoga dana kad smo stupili u bratstvo.

Osim toga, obnavljamo svoje obećanje da ćemo provoditi evanđeoski život prema Pravilu Franjevačkog svjetovnog reda do svršetka svojih dana.

Daj nam također da uvijek živimo skladno sa svojom braćom i sestrama, da mlađima pružimo svjedočanstvo ovoga tako velikoga dara što smo ga primili od Tebe, a to je franjevačko zvanje, kako bismo postali svjedoci i oruđe poslanja Crkve među ljudima naviještajući Krista životom i djelima.

Amen.

Nacionalno bratstvo postavilo je niz materijala za mjesečne susrete u bratstvima s temom “Molitve sv. Franje”:

za ožujak:

za veljaču:

za siječanj:

FRANJEVAČFRLJŠDKA TEOLOGIJA SARAJEVO ORGANIZIRA Program Trajne formacije

SARAJEVO 12.7. – 18.7. 2015.

za članove/ice franjevačke obitelji iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i za sve zainteresirane koji žele upoznati duhovno, moralno i kulturno bogatstvo franjevačke karizme. Cilj ovoga programa je upoznavanje veličanstvene vizije Franje Asiškoga koja se temelji na Isusovu evanđelju i koja ističe bratstvo i sestrinstvo ne samo svih ljudi, nego i svih bića, svih Božjih stvorenja. Sva bića u svemiru su braća i sestre po stvorenosti. Franjo time nudi alternativu današnjem svijetu nasilja.

Posjet sv. Franje sultanu Maliku al-Kamilu usred križarskog rata 1219. godine u Damietti (Egipat) i susret fra Anđela Zvizdovića sa sultanom Mehmedom II. Osvajačem na Milodražu 1463. godine paradigma je franjevačkog dijaloga s pripadnicima različitih religija, svjetonazora, kultura, itd. Franjino i Klarino čovjekoljublje nastavlja živjeti u osamstoljetnom bratstvu i sestrinstvu njihovih sljedbenika/ica, utirući put miru i u našem nemirnom vremenu. Na ovim temeljima miroljubivog života želimo danas graditi mostove i nadilaziti isključivosti koje opterećuju naše društvo.

U tu svrhu kroz ovaj program nudimo integracijski studij iz franjevačke povijesti, franjevačkih izvora, franjevačke filozofije i teologije, te franjevačke duhovnosti, kao i praktične vježbe – radionice i posjete različitim vjerskim institucijama. 

(više…)


pdf iconTrajna formacija OFS-a – lipanj 2013.
PIWC_logo

pdf iconTrajna formacija OFS-a – travanj 2013.
PIWC_logo

pdf iconTrajna formacija OFS-a – ožujak 2013.
PIWC_logo

pdf iconTrajna formacija OFS-a – veljača 2013.
PIWC_logo

pdf iconTrajna formacija OFS-a – siječanj 2013.
PIWC_logo

pdf iconTrajna formacija OFS-a – prosinac 2012.

pdf iconTrajna formacija OFS-a – studeni 2012.

pdf iconTrajna formacija OFS-a – listopad 2012.

pdf iconTrajna formacija OFS-a – rujan 2012.

pdf iconTrajna formacija OFS-a – kolovoz 2012.

pdf iconTrajna formacija OFS-a – srpanj 2012.

pdf iconTrajna formacija OFS-a – lipanj 2012.

pdf iconTrajna formacija OFS-a – svibanj 2012.

pdf iconTrajna formacija OFS-a – travanj 2012.

pdf iconTrajna formacija OFS-a – ožujak 2012.

pdf iconTrajna formacija OFS-a – veljača 2012.

1. Živjeti posve s Bogom
• Načiniti od života odnos s Bogom. Ne bježati od Boga. Ne priklanjati se mišljenjima koja su suprotna onome što uči Gospodin. Tražiti i nalaziti Božju prisutnost u vlastitoj obitelji i bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda.
 – Razmišljati o onome što još nisam predao Bogu.
 – Podijeliti s braćom i sestrama ona iskustva koja sam naučio od drugih o Bogu, do čega ne bih nikada došao sam.
 – Koja sve iskustva o Bogu smo naučili od ljudi koji nisu vjernici a koja od onih koji su vjernici?
• Ne razdvajati molitvu i djelovanje, vodeći računa o onome što nas frustrira.
 – Koja područja života najviše izbjegavam i najmanje im se radujem a dio su moga života u bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda? Jesam li to podijelio kada s drugima? Što činim da razlučim i prihvatim Božji govor u tome? Tražim li pomoć od koga u tome razlučivanju ili mi je svejedno?
2. Živjeti na dvije razine
• U odnosu s Gospodinom s jedne strane postoje zaokupljenosti, osjećaji, teorijski govor, što često vlada u molitvi, s druge pronalazimo, u dubini, životne stavove, koje valja trajno čuvati (povjerenje, zahvalnost, predanost onomu što Bog želi…).
 – Do kojih vrijednosnih stavova najviše držim u svojemu odnosu s Bogom, a do kojih u odnosu s ljudima?
 – O čemu najviše govorim kad se govori o Bogu, a o čemu kad se govori o Franjevačkom svjetovnom redu i Crkvi. Je li to samo moj lijepi teorijski govor ili je to dio mene, moje nutrine i vanjštine?
 – Koje prijedloge imam za braću i sestre a koje oni za mene da ne budem samo vičan u vjerskom govoru, nego i praktični vjernik koji razumije, živi i svjedoči svoju vjeru? Na što se ljutim u bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda a što me osobito raduje?
3. Vjernost molitvi
• Bez osobne svakodnevne molitve, licem u lice, odnos s Bogom svede se na nešto maglovito i daleko. Ako molitva ne usmjeruje življenje u trajnom odnosu s Bogom, znači da padamo u neplodni intimizam.
-  Koje glavne prigovore svojoj molitvi bih mogao podijeliti s drugima?
 – Je li moja molitva neplodna? Što je tome uzrok po vlastitom mišljenju? Je li mi lijepo u molitvi i na tome se zaustavljam?
 – Znam li šutjeti u molitvi, umijem li mirno i skladno govoriti s Bogom kao sa svojim Ocem, što mi je najteže u osobnoj a što u zajedničkoj molitvi?
• Molitva psalama što nas prati u svakodnevnoj liturgiji, podsjeća nas kako postoje različite vrste molitava ovisno o različitim prilikama koje pripadaju osobnom i zajedničkom postojanju, sadašnjem i povijesnom. Cijeli naš život čuva i osvjetljava prisni razgovor s
Bogom.
 – Nabroji tri psalma ili samo tri retka iz različitih psalama koji najviše voliš i koje smatraš i kao govor Bogu iz svoje muke i radosti.
 – Koji su najčešći sadržaji moje molitve? Koja područja života ne unosim nikada u molitvu?
 – Je mi moja molitva mehanička i hladna ili doživljavam kako Duh u meni moli i zauzima se za me neizrecivim uzdasima?
 – Što mi je najljepše kod molitvenoga stava sv. Franje, a što kod molitvenoga stava sv. Klare?
 – U čemu mi je sv. Elizabeta učiteljica molitve? Kako objašnjavam da je duhovnost sv. Elizabete duhovnost pranja nogu?

pdf iconPozvani rasti u trajnoj formaciji – veljača 2012.pdf

I. POZIV
Dva koraka
A. Osobni
• Razmišljati o izvještaju o stvaranju čovjeka iz Knjige Postanka 1,2631 i 2,4b7, otkrivajući u njemu poziv na božansko sinovstvo i na slobodu svakog čovjeka.
B. Zajednički
• Priopći osobne odjeke na Postanak 1 i 2.
• Podijeli s drugima što te najviše pogodilo u tim tekstovima.
• Izrazi svoju misao o čovjeku koji je stvoren slobodan i na sliku Božju, navodeći u čemu ti tekst predstavlja poteškoće.
• Ispričaj događaj iz svoga života u kojem si iskusio zrelije i slobodnije prianjanje franjevačkom pozivu.
II.  “RANJENA” SLOBODA
Dva koraka
A. Osobni
• Razmišljati o izvještaju o stvaranju čovjeka iz Knjige Postanka 3, otkrivajući u njemu zauzimanje vjernika u borbi između “duha tijela” i “duha Božjega “.
B. Zajednički
• Priopći osobne odjeke na Postanak 3.
• Podijeli s drugima što te najviše pogodilo.
• Izrazi svoju misao o ljudskoj “ranjenoj” slobodi polazeći od svog iskustva.
• Ispričaj događaj iz svoga života u kojem si se morao boriti kako bi se otvorio Duhu Božjemu.
III. NA PUTU RASTA
Preispitati barem jedan dio vlastitog puta franjevačkog života.
A. Osobni
• Koji odjek izaziva u tebi govor o «trajnom procesu rasta tijekom životnih dobi, pa i u svojim ograničenjima i uvjetovanostima«?
 Opiši u kojim slučajevima si doživljavao sljedeće stvarnosti: zahvalnost, povjerenje, unutarnja radost, utjeha, napor, obeshrabrenje, razočarenje?
 Na koji ti način to pomaže čitati i tumačiti tvoju povijest rasta u zvanju?
B. Zajednički
 Promišljati o slijedu rasta u vlastitom pozivu: prije ulaska, u početnom razdoblju, u prvim zavjetima, prije vječnih zavjeta, u pojedinim službama, u zrelosti, starosti…
 Podijeli u bratstvu ili na nekom susretu generacijske ili interesne grupe svoje razmišljanje o sljedećoj tvrdnji «Formacija, u sebi nikad nije dovršena, ona nije više samo školsko vrijeme pripreme za zavjete, nego predstavlja teološki način promišljanja samoga franjevačkoga života».
 Koje prijedloge za rast vlastite formacije bi dao sam sebi, a koje drugima?

pdf iconPozvani rasti u trajnoj formaciji – siječanj 2012.pdf


pdf iconTrajna formacija OFS-a – siječanj 2012.


ORDO FRANCISCANUS SÆCULARIS
XIII. GENERALNI KAPITUL
Saõ Paulo, 22.-29. listopada 2011.

ODLUKA O NOŠENJU HABITA U OFS-U

Generalni kapitul donosi sljedeću odluku:

ODLUKA

Praksa nošenja habita nije u skladu s Pravilom i Generalnim konstitucijama OFS-a, kao što je već utvrđeno.

Tumačeći čl. 43 Generalnih konstitucija, Kapitul naglašava i inzistira da raspoznajni znak pripadanja Redu bude “Tau ili neki drugi franjevački simbol” (GKFSR-a 43). “Franjevački simbol” podrazumijeva malen i jednostavan znak raspoznavanja koji osoba nosi (na primjer, križ sv. Damjana).
Međutim, nacionalno bratstvo OFS-a može odrediti svojim nacionalnim statutima da je nošenje “uniforme” prihvatljiv znak raspoznavanja za svjetovne franjevce u njihovoj zemlji, tražeći pritom da sljedeći kriteriji budu osigurani:

a) uniforma ne zamjenjuje tau;
b) narav uniforme treba biti opisana u nacionalnim statutima, uključujući detaljan opis (po mogućnosti grafički), a njezin stil treba poštivati svjetovnost članova Reda;
c) stil uniforme ne smije sličiti habitima koje nose redovnici, kako bi se izbjeglo zabune između redovnika i svjetovnjaka;
d) prigode tijekom kojih se uniforme mogu nositi treba detaljno navesti, a ne smiju se nositi tijekom obreda primanja i/ili zavjetovanja.

Kapitul ovom odlukom dokida sve dosadašnje odluke o ovom pitanju te stupa na snagu odmah.

ORDO FRANCISCANUS SÆCULARIS
XIII. GENERALNI KAPITUL
Saõ Paulo, 22.-29. listopada 2011.

SLUŽBENO IME REDA

UPOTREBA I PRIJEVOD IMENA REDA

1. Službeno ime Reda je Ordo Franciscanus Sæcularis.

2. Prijevodi imena Reda
2.1. Prijevod imena Reda već postoji na četiri službena jezika, te se oni moraju koristiti u tim jezicima, odnosno u talijanskom, engleskom, španjolskom i francuskom.
2.2. Ime se može prevesti na lokalne jezike samo ako je doslovni prijevod s latinskog lako razumljiv u civilnom društvu te ne mijenja njegovo značenje ili bit.
2.3. Kada prijevod na nacionalni jezik izobličuje značenje imena, ili je jezično nemoguće prenijeti izvorno značenje, uvijek se mora koristiti Ordo Franciscanus Sæcularis, a njega mogu slijediti izrazi koji svakome pojašnjavaju i olakšavaju razumijevanje naravi Franjevačkoga svjetovnog reda na nacionalnome jeziku.

3. Kratica
Kratica koja se odnosi na Ordo Franciscanus Sæcularis jest OFS i mora se koristiti uvijek, neovisno o jeziku. Na primjer, kada svjetovni franjevci koriste kraticu iza svoga imena, moraju koristiti OFS.


pdf iconTrajna formacija FSR-a – prosinac 2011.pdf iconTrajna formacija FSR-a – studeni 2011.pdf iconTrajna formacija FSR-a – listopad 2011.

pdf iconTrajna formacija FSR-a – rujan 2011.

pdf iconTrajna formacija FSR-a – kolovoz 2011.

pdf iconTrajna formacija FSR-a – srpanj 2011.pdf iconTrajna formacija FSR-a – lipanj 2011.pdf iconTrajna formacija FSR-a – svibanj 2011.pdf iconTrajna formacija FSR-a – travanj 2011.