defaul1.jpg

Rim, dne 22. svibnja 2003.

Svoj braći i sestrama Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži

Circ. 3/02-08

Predragi,

Gospodin Vam dao Mir!

Nakon Generalnog kapitula i audijencije kod Svetog Oca, 2003. godina se stavlja pred nas kao godina milosti i proslave 750. obljetnice smrti Sv. Klare i 25. obljetnice odobrenja Pravila Pape Pavla VI.

Tim povodom Predsjedništvo Međunarodnog vijeća FSR-a predlaže čitavom Redu produbljivanje sljedećih tema:

 1. Franjevačka Obitelj

  Tijekom Kapitula razmišljali smo o temi “uzajamnog životnog zajedništva
  u Franjevačkoj Obitelji”, a kao svjetovni franjevci želimo
  produbljivati to razmišljanje tijekom čitave jubilarne
  godine Pravila (od 24. lipnja 2003. do 24. lipnja 2004.).

  Slavlja obljetnice Sv. Klare također moraju biti prigoda
  da si posvijestimo kontemplativnu dimenziju našeg poziva, na
  koju nas poziva br. 8 Pravila: “neka nastoje da im
  molitva i razmatranje budu duša života i rada”.

  Predlažemo Vam neke inicijative:

  Sjećajući
  se Klarine želje da se susretne sa Sv. Franjom, posjetimo
  samostan klarisa, da bismo s njima podijelili neki trenutak
  bratskog života: molitve, obroka, bratskog susreta…

  Neka se u
  trajnoj formaciji proučavaju i spisi Sv. Klare, njezino
  Pravilo, njezina Pisma, njezina Oporuka, koji su izvor
  mudrosti za sve nas, tako da na koncu jubileja nitko više ne
  može reći: “Ne znam baš puno o Sv. Klari”.

  Nađimo načina
  da osiguramo trenutke zajedničke formacije s ostalim granama
  Franjevačke Obitelji.

  Dajmo si
  truda da uspostavimo čvršće odnose Mjesnog bratstva FSR-a s
  redovničkom zajednicom koja mu pruža pastirsku brigu i
  duhovnu asistenciju.

  Prilikom ove obljetnice neka svatko od nas, u različitim okružjima u
  kojima se nalazimo, traži prikladan način čašćenja Sv.
  Klare u jedinstvu s čitavom Franjevačkom Obitelji, jer svi,
  radi punine zajedničke karizme, imamo potrebu za njezinom
  nazočnošću i poznavanjem njezine osobe.

 2. Nazočnost u svijetu – Svjetovnost

  Kapitul je potaknuo sva Bratstva da intenzivnije žive “duhovnu
  dimenziju, više prema van nego prema unutra”.

  Tijekom posljednjih godina Red je posvetio pažnju i trud formaciji, koja se
  mora nastaviti u autonomiji, u obnovi zakonodavstva Reda…
  Sada je čas da si posvijesti svoju svjetovnost, u smislu
  svoje nazočnosti u svijetu, kao dijelu svojeg poslanja ne
  samo u Crkvi, nego prije svega u društvu. To znači da se FSR
  “mora otvoriti svijetu i ponuditi mu snažno kršćansko
  svjedočanstvo, posredstvom djelotvorne nazočnosti karizme
  zajedničkog Serafskog Oca Sv. Franje”, na način da
  “svijet može primijetiti nazočnost svjetovnih
  franjevaca, koji se moraju nastojati preoblikovati, poput
  Franje, u djelotvorne znakove Kristove nazočnosti u svemu
  onome što čini vremeniti red stvari” (Zaključci
  Kapitula).

  Tijekom audijencije na Kapitulu Sveti Otac nas je potaknuo da to činimo:
  “Od vas, svjetovni franjevci, traži se prije svega
  osobno svjedočanstvo u okružju u kojem živite, ‘pred
  ljudima: u obiteljskom životu, na poslu, u radosti i
  trpljenjima, u nazočnosti i sudjelovanju u društvenome životu’
  (Generalne konstitucije 12,1)”.

  Sjećajući se i ovdje ponašanja Svete Klare prema rodnom gradu i slijedeći
  njezin primjer, mi svjetovni franjevci moramo se zauzeti za
  društvene i političke prilike u našoj zemlji, u našim
  gradovima, uključeni s uvjerenjem u tu “visoku mjeru
  redovitog kršćanskog života” (Novo Millennio Ineunte,
  br.31), na koju nas je Sveti Otac pozvao na završetku Svete
  Godine 2000.

  defaul3.jpg

 3. Pripadnost Redu i ekonomska odgovornost

  “Poziv FSR-a je osobiti poziv, koji prožima život i apostolski rad
  svojih članova” (Generalne konstitucije 2,1). Pripadnost
  Redu počinje pripuštanjem u Red u Mjesnom bratstvu i potvrđuje
  se Zavjetovanjem Pravila po kojem se, u našem svjetovnom
  staležu, živi Evanđelje Isusa Krista, slijedeći stope sv.
  Franje, “kome je Svevišnji objavio evanđeosku bit života
  u bratskome zajedništvu” (Generalne konstitucije 28,1),
  tj. života u Bratstvu.

  “Braća su suodgovorna za život Bratstva kojemu pripadaju i za FSR kao
  organsku cjelinu svih Bratstava rasprostranjenih po svijetu.
  Osjećaj suodgovornosti članova zahtijeva osobnu nazočnost,
  svjedočenje, molitvu, djelatnu suradnju prema mogućnostima
  pojedinaca kao i eventualne obveze u animiranju Bratstva”
  (Generalne konstitucije 30, 1 i 2).

  Ova suradnja se živi i očituje na različite načine i u raznim oblicima:
  u uvjerenosti u vrijednost evanđeosko-franjevačko-svjetovnog
  života i u potrebu da ga se svjedoči u društvu; u
  otvorenosti i raspoloživosti za dijalog; u traženju načina
  da se intenzivnije žive temeljni franjevački stavovi; u
  stvarnom sudjelovanju u životu i apostolskim djelatnostima našeg
  Bratstva. Ta se suradnja živi i očituje i u sudjelovanju u
  prikupljanju novčanih sredstava potrebnih da se omoguće
  njegova bogoštovna, apostolska i karitativna djela, kako u
  izravnom osobnom obliku, tako i putem Bratstva. Sve će nas
  ovo dovesti do stvarne autonomije Reda: autonomije vodstva,
  ali i administrativne, imovinske i ekonomske autonomije.

  U tom smislu, Kapitul je ustvrdio da “ekonomski doprinos Nacionalnih
  bratstava Međunarodnom bratstvu nije jednostavno oblik oporezivanja,
  već je, naprotiv, izraz životnog zajedništva koji može
  nastati samo iz istinskog osjećaja duhovne pripadnosti”.

  Kapitul je zatražio od Predsjedništva da ne odustane, uz pomoć Međunarodnih
  vijećnika, od poticanja Nacionalnih bratstava da dosljedno
  ispunjavaju svoje obveze i na ekonomskom planu.

  Sam je Kapitul također zatražio od Predsjedništva da se u svakom Mjesnom
  bratstvu odredi jedan dan za prikupljanje novčanih priloga za
  stjecanje vlastitog sjedišta Međunarodnog bratstva.
  Predsjedništvo, sa svoje strane, predlaže Nacionalnim vijećima
  da blagdan Sv. Elizabete bude posvećen, na poseban način,
  ozbiljnom produbljivanju osjećaja pripadnosti Redu, koji
  uključuje čitav naš život, kao i prikupljanju ovih
  priloga.

 4. Zaključci Generalnog Kapitula

  Na koncu ovog pisma, s radošću vam priopćujemo da vam, u
  prilogu, šaljemo Zaključke Kapitula u njihovom konačnom
  obliku. Njih treba objaviti, proučavati i ostvarivati na svim
  razinama Reda, kao zajednički programski dokument koji treba
  razvijati tijekom najmanje iduće tri godine.

  Molimo Sv. Franju i Sv. Klaru da svi zajedno, svatko u svojoj odgovornosti,
  znademo ostvarivati te zaključke, i da nam pomognu da
  doprinosimo, u skladu s tradicijom FSR-a, širenju ideja i
  inicijativa koje će podupirati raspoloživost svjetovnih
  franjevaca u svakom okružju u kojem se odvija njihov život.

Vaša sestra i ministra

Encarnación del Pozo

defaul2.jpg