Danas u 17.00h na Radio Mariji:

Poziv u svijetu – emisija Franjevačkog svjetovnog reda

Tema: Bolest i bolesnici u životu sv. Franje Asiškoga

Gosti: Članovi Franjevačke mladeži

Voditelj: Igor Kanižaj