“Ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi
ljubite jedni druge!”
(Iv 13,34)

Dragi mladi!

U povodu 22. svjetskog dana mladih, koji će se slaviti u dijecezama na ovogodišnju Cvjetnicu, želio bih vam predložiti za razmatranje Isusove riječi: “Ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge!” (Iv 13,34)

Je li moguće ljubiti?

Svaka osoba u sebi ćuti duboku želju da ljubi i da bude ljubljena. Kako je, menutim, teško ljubiti, s koliko se samo grešaka i neuspjeha čovjek mora suočiti u ljubavi! Neki idu toliko daleko da čak sumnjaju u to da je ljubav moguća. Ali, ako nas nesavršenosti na afektivnom polju ili razočaranja u ljubavi navode na pomisao da je ljubav utopija i nedostižni san, znači li to onda da se s time čovjek treba pomiriti? Nikako ne! Ljubav je moguća i ovom svojom porukom želim dati svoj obol tome da u svakome od vas, koji ste budućnost i nada čovječanstva, ponovno oživi vjera u pravu, vjernu i snažnu ljubav, ljubav koja rana mir i radost, ljubav koja povezuje osobe i omogućuje im da se osjećaju slobodne i menusobno se poštuju. Zaputimo se sada zajedno u “otkrivanje” ljubavi. Na tom svom putu ćemo se zaustaviti na tri odredišta.

Bog, izvor ljubavi

Prvo se tiče izvora prave ljubavi, koji je jedan: Bog. Lijepo to ističe sveti Ivan kada kaže da “Bog je ljubav” (1 Iv 4,8.16). On time ne želi samo reći da Bog ljubi nas, već da je sam Božji bitak ljubav. Tu susrećemo najsjajniju objavu izvora ljubavi, a to je otajstvo Presvetoga Trojstva: u Bogu, koji je jedan i trojstven, traje neprestana razmjena ljubavi izmenu Oca i Sina, a ta ljubav nije neka energija ili neki osjećaj, već je to osoba: Duh Sveti.

Kristov križ u punini objavljuje Božju ljubav

Kako se Bog Ljubav objavljuje nama? Prispjeli smo sada već do drugog odredišta našega putovanja. Premda se već u stvaranju jasno vide znaci Božje ljubavi, puna objava dubokoga Božjeg otajstva dogodila se pri utjelovljenju, kada je sam Bog postao čovjekom. U Kristu, pravom Bogu i pravom čovjeku, upoznali smo ljubav u svoj njezinoj veličini. Doista, “prava novost Novoga zavjeta”, kao što sam pisao u enciklici Deus caritas est, “ne sastoji se u novim idejama, već u samom Kristovu liku, koji tim pojmovima daje jedan stvarni i tjelesni oblik – realizam je to bez presedana” (br. 12). Potpuna i savršena objava božanske ljubavi dogana se na križu gdje, kao što kaže sveti Pavao, “Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije” (Rim 5,8). Svaki od nas zato može reći bez straha da će pogriješiti: “Krist me ljubio i predao se za mene” (usp. Ef 5,2). Nijedan ljudski život otkupljen njegovom krvi nije beskoristan ili manje vrijedan, jer on svakog od nas ljubi ponaosob zanosnom i vjernom ljubavlju, ljubavlju koja nema granica. Križ – svijetu ludost, a mnogim vjernicima sablazan – zapravo je “mudrost Božja” za one koji dopuste da ih on dirne u dubini njihova bića, “jer ludo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od ljudi” (usp. 1 Kor 1,25). Štoviše, Raspeti, koji nakon uskrsnuća trajno na sebi nosi biljege svoje muke, razotkriva krive predodžbe i laži o Bogu koji se kriju u pozadini nasilja, osvete i isključivosti. Krist je Božji Jaganjac, koji uzima na sebe grijeh svijeta i iskorjenjuje mržnju iz čovjekova srca. A ovo je njegova istinska “revolucija”: ljubav.

Ljubiti bližnjega kao što Krist nas ljubi

Stigli smo tako i do trećeg odredišta našega razmišljanja. Krist na križu vapi: “Žedan sam” (Iv 19,28). Time pokazuje veliku žen da ljubi i da bude ljubljen od svakoga od nas. Samo ukoliko uspijemo dokučiti dubinu i snagu toga otajstva shvatit ćemo koliko je nužno i prijeko potrebno da ga ljubimo kao što je On nas ljubio. To za sobom povlači da nošeni njegovom ljubavlju, ako ustreba, položimo i svoj život za braću i sestre. Već u Starome zavjetu Bog je rekao: “Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe” (Lev 19,18), no Kristova se novost sastoji u tome da ljubiti druge kao što on nas ljubi znači ljubiti “do kraja” (usp. Iv 13.1) sve, uključujući i neprijatelje.

Svjedoci Kristove ljubavi

Htio bih se sada zadržati na tri područja svakodnevnog života gdje ste vi, dragi mladi, na poseban način pozvani očitovati Božju ljubav. Prvo je područje Crkva koja je naša duhovna obitelj, koja se sastoji od Kristovih učenika. Spominjući se njegovih riječi: “Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge” (Iv 13,35), potičite svojim zanosom i ljubavlju aktivnosti u župama, zajednicama, crkvenim pokretima i skupinama mladih kojima pripadate. Brižno tražite dobro drugoga, vjerno ispunjavajte preuzete obaveze. Ne ustručavajte se radosna srca odreći ponekog zabavnog sadržaja, veselo prihvaćajte nužne žrtve, svjedočite svoju vjernu ljubav prema Kristu naviještajući njegovo evannelje, poglavito menu svojim vršnjacima.

Pripravljati se za budućnost

Drugo područje na kojem ste pozvani izraziti ljubav i u njoj rasti, vaša je priprava za budućnost koja vas čeka. Ako ste zaručeni, Bog ima jedan naum ljubavi za vašu budućnost kao bračnog para odnosno obitelji. Stoga je bitno da ga uz pomoć Crkve otkrijete, osloboneni raširene predrasude da kršćanstvo, svojim zapovijedima i svojim zabranama, postavlja prepreke na putu radosti ljubavi i sprječava osobu da u punini kuša onu radost koju muškarac i žena traže u svojoj uzajamnoj ljubavi. Ljubav muškarca i žene je izvorište ljudske obitelji i to dvoje, muškarac i žena, imaju svoj temelj u prvobitnom Božjem naumu (usp. Post 2,18-25). Naučiti se ljubiti međusobno nešto je divno, no to ujedno iziskuje zahtjevno “naukovanje”. Vrijeme zaruka, koje ima temeljnu važnost za učvršćivanje menusobne povezanosti, vrijeme je iščekivanja i priprave, koje treba živjeti u čistoći gesta i riječi. Ono vam omogućuje da rastete u ljubavi, brizi i pozornosti prema drugome, pomaže osobama da se vježbaju u samosvladavanju i rastu u uzajamnom poštivanju. A sve su to karakteristike istinske ljubavi koja ne traži na prvome mjestu vlastito zadovoljstvo ni vlastitu dobrobit. U zajedničkoj molitvi molite Gospodina da sačuva i umnoži vašu ljubav i da je očisti od svake sebičnosti. Bez oklijevanja velikodušno odgovorite na Gospodinov poziv, jer je kršćanski brak pravi poziv u Crkvi. Isto tako, dragi mladići i djevojke, budite spremni reći svoj “da” ako vas Bog pozove da ga slijedite na putu ministerijalnog svećeništva ili posvećenog života. Vaš će primjer poslužiti kao ohrabrenje mnogim vašim vršnjacima, koji traže istinsku sreću.

Svakodnevno rasti u ljubavi

Treće područje obaveza koje ljubav podrazumijeva jest svakodnevni život s njegovim mnogovrsnim odnosima. Tu u prvom redu mislim na obitelji, školu, rad i slobodno vrijeme. Draga mladeži, njegujte svoje talente ne samo radi toga da biste stekli odreneni društveni položaj, već također da biste pomogli drugima da “rastu”. Razvijajte svoje sposobnosti, ne samo zbog toga da postanete “kompetitivniji” i “produktivniji”, već takoner da budete “svjedoci ljubavi”. Profesionalnu izobrazbu združite s naporom oko stjecanja znanja o svojoj vjeri koja će vam pomoći da svoje poslanje vršite odgovorno. Povrh svega, pozivam vas da produbljujete socijalni nauk Crkve, da bi se u svome djelovanju nadahnjivali na njegovim načelima. Neka vas Duh Sveti učini domišljatim u ljubavi, ustrajnima u preuzetim obavezama i smjelima u vašim pothvatima, tako da uzmognete pružiti svoj doprinos izgradnji “civilizacije ljubavi”. Obzor ljubavi je uistinu beskonačan: to je naime cio svijet!

“Odvažiti se za ljubav” nasljedujući primjer svetaca

Dragi mladi, želim vas pozvati da se “odvažite na ljubav”, naime da za svoj život ne tražite ništa manje od snažne i lijepe ljubavi, koja je kadra cio život učiniti radosnim samopredanjem Bogu i braći, po uzoru na Onoga koji je svojom ljubavlju jednom zauvijek pobijedio mržnju i smrt (usp. Otk 5,13). Ljubav je jedina snaga kadra promijeniti čovjekovo srce i čitav ljudski rod i odnose izmenu muškarca i žene, izmenu bogatih i siromašnih, izmenu kultura i civilizacija učiniti plodonosnim. Svjedoče o tome životi svetaca koji su, kao pravi Božji ugodnici, provodnici i odsjaj te izvorne ljubavi. Potrudite se bolje ih upoznati, povjeravajte se njihovu zagovoru, nastojte živjeti poput njih. Spomenut ću ovdje samo Majku Tereziju. Ona je, u želji da spremno odgovori na Kristov poziv: “Žedan sam”, taj vapaj koji ju je duboko dirnuo, preuzela brigu za umiruće na ulicama Kolkate u Indiji. Od tada jedina želja njezina srca bila ta da utaži Isusovu žen za ljubavlju, i to ne samo riječima, već konkretnim djelima, prepoznavajući njegovo izmučeno lice, žedno ljubavi, u licu najsiromašnijih. Blažena je Terezija provodila u djelo Isusovo učenje: “Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!” (usp. Mt 25,40). Poruka te ponizne svjedokinje ljubavi proširila se po cijelome svijetu.

Tajna ljubavi

Svakome je od nas, dragi prijatelji, dano postići isti taj stupanj ljubavi, ali samo ako se uteknemo neizostavnoj potpori božanske milosti. Samo nam Gospodin, naime, može pomoći da nas ne obuzme bezvoljnost pred gomilom zadaća koje trebamo izvršiti i ulijeva nam hrabrosti da ostvarimo i ono što je iznad naših mogućnosti. Susret s Gospodinom u molitvi omogućuje nam da ostanemo ponizni, spominjući se da smo “beskorisne sluge” (usp. Lk 17,10). Nadasve je euharistija velika škola ljubavi. Kada čovjek redovito i s pobožnošću sudjeluje na misi, kada se nakon pričesti zadrži u Isusovu društvu, tada mu je lakše shvatiti dužinu, širinu, visinu i dubinu njegove nadspoznatljive ljubavi (usp. Ef 3,17-18). Dijeleći euharistijski kruh s braćom u crkvenoj zajednici osjećamo se potaknutim “žurno”, poput Djevice pri njezinu pohodu Elizabeti, pretočiti Kristovu ljubav u velikodušno služenje braći.

Prema susretu u Sydneyu

U tome je smislu prosvjetljujući poticaj apostola Ivana: “Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom. Po tom ćemo znati da smo od istine. I umirit ćemo pred njim srce svoje” (1 Iv 3,18-19). Dragi mladi, u tome vas duhu pozivam da idući Svjetski dan mladih proslavite zajedno s vašim biskupima u svojim biskupijama. Bit će to važna etapa prema susretu u Sydneyu koji će imati za temu: “Primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci” (Dj 1,8). Neka vam Marija, Majka Kristova i Majka Crkve, pomogne da posvuda pronesete poruku koja je promijenila svijet: “Bog je ljubav!” Pratim vas molitvom i od srca vas blagoslivljam.

U Vatikanu, 27. siječnja 2007.

Papa Benedikt XVI.


Poruka pape Benedikta XVI za Svjetski dan mladih 2007 (PDF)