Od Roberte Brusić, Hrvatski Caritas.

Poštovani,
u prilogu Vam dostavljam poziv na promociju Priručnika za nenasilje, koju organizira Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka u suradnji s Hrvatskim Caritasom,

srdačan pozdrav,

mr.sc. Roberta Brusić
Hrvatski Caritas

nenasilje.doc (Microsoft Word Document, 361 KB)