Danas u 17.00 na Radio Mariji.

Tema: 25. obljetnica Dana duha Asiza.

Gosti: Zoran Milić i Đurđa Arbutina.

Urednica: Anđa Slunjski.