U srijedu, 27. veljače 2019., u 17 sati na Radio Mariji:

  • Tema: Molitveno čitanje Pravila OFS-a
  • Gost: fra Nikola Vukoja
  • Sažetak:
    Povodom 40. obljetnice odobrenja Pravila i Konstitucija OFS-a pape Pavla VI želimo kao Bratstvo dublje zaroniti u Pravilo na koje smo dali svoje zavjete. Ono je prvenstveno duhovni spis i kao takvom mu trebamo pristupiti. U tom će duhu biti i tema koju je pripremio fra Nikola Vukoja povodom susreta “Bratskih razgovora” mjesnog bratstva na Kaptolu održanog u srijedu, 20. veljače 2019., u samostanu sv. Franje na Kaptolu.
  • Voditelj: Igor Kanižaj