nakaniš li se
na put ljubavi,
operi noge svima
s kojima si dijelio
svoj vijek,
svakome bez razlike

ne dopusti
da ičije tragove
zbog tebe
ovije tama

1. postaja
(Isusa osuđuju na smrt)
samo će ljubav
osuđena
svojom žrtvom
moći izbaviti
suce
koji je osudiše

2. postaja
(Isus prima na se križ)
što god poneseš
s ljubavlju
rodit će
ljubavlju

3. postaja
(Isus pada prvi put pod križem)
kako da ne posrne
tko zemljom želi
pronijeti nebo

4. postaja
(Isus susreće svoju svetu majku)
koliko li
i vrijeme
može
vječnosti biti blagoslov

5. postaja
(Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ)
poneseš li
teret života drugih,
rasteretit ćeš se
smrti

6. postaja
(Veronika pruža Isusu rubac)
svakome
tko ne trguje
Tvojim imenom
darivaš svoj lik

7. postaja
(Isus pada drugi put pod križem)
pao je
tek onaj
tko više ne vjeruje
da se ponovno
može uspraviti

8. postaja
(Isus tješi jeruzalemske žene)
ne tuguj
ako u ljubavi
zatekneš bol
tuguj
ako u boli
ne zatekneš
ljubav

9. postaja
(Isus pada treći put pod križem)
i kad puta više nema,
ljubav
nastavlja svoj hod

10. postaja
(Isusa svlače)
samo ljubav,
razodjenu li je,
neće se naći
posramljena

11. postaja
(Isusa pribijaju na križ)
kad ti oči dozore,
kako ćeš
razlikovati ljubav
od onoga tko ljubi

12. postaja
(Isus umire na križu)
ne ostaneš li katkad
posve sam,
svaka će ti blizina
ostati
neprebrodiva daljina

13. postaja
(Isusa skidaju s križa)
hvala je
suvišna riječ
ako i neizgovorena
nije razgovijetna

14. postaja
(Isusa polažu u grob)
ljubav si
razapeta
između
križa i uskrsnuća

————————–

nakaniš li se
na put ljubavi,
dodaj u baštinu
svima
s kojima si dijelio
svoj vijek
sve što ti je sveto

neka teku
vode žive