Socijalna inicijativa Mjesnog bratstva Kaptol organizira predavanje sa ekološkom temom zbrinjavanja i razdvajanja otpada.
Predavanje će se održati u četvrtak 25.2.2010. u 19:15h u dvorani uz crkvu sv. Franje na Kaptolu.

Mir i dobro!

Predavanje o otpadu _plakat