Predloženi kandidati za izborni kapitul mjesnog bratstva Kaptol koji će se održati u subotu 3. prosinca s početkom u 9 sati u dvorani samostana u Sigetu.


Ministar
1. KREŠO BELLO
2. ĐURĐICA BENČIĆ
3. SNJEŽANA BERI
4. MARIO BONDŽA
5. DARIO BRIGIĆ
6. MIRA ČIŠ
7. ANTICA NADA ĆEPULIĆ
8. BLAŽENKA EROR MATIĆ
9. JELICA FRANJIČEVIĆ
10. DANKO IVOŠEVIĆ
11. STJEPAN LICE
12. RUŽICA LICE
13. MARCELA MATIJEVIĆ KLOBUČAR
14. ZORAN MILIĆ
15. TIANA PRIBANIĆ

Zamjenik ministra
1. ĐURĐICA BENČIĆ
2. MARIO BONDŽA
3. MIRA ČIŠ
4. BLAŽENKA EROR MATIĆ
5. DANKO IVOŠEVIĆ
6. IGOR KANIŽAJ
7. RUŽICA LICE
8. ZORAN MILIĆ
9. VILČEK NOVAČKI

Povjerenik za Framu
1. DARIO BRIGIĆ
2. DOMAGOJ KUŠANIĆ
3. ZVJEZDAN LICE
4. MIHAELA RAJIČ
5. LOVRO SUČIĆ

Tajnik
1. SNJEŽANA BERI
2. ROBERTA BRUSIĆ
3. ANA CVIJANOVIĆ
4. SLAVICA ČRNAC
5. ANTICA NADA ĆEPULIĆ
6. BLAŽENKA EROR MATIĆ
7. STJEPAN KELČIĆ
8. CLAUDIA KIRASIĆ
9. ZVJEZDAN LICE
10. MILKA MARJANOVIĆ
11. MARCELA MATIJEVIĆ KLOBUČAR
12. JELENA PILI
13. VERA PISKAČEV
14. TIANA PRIBANIĆ
15. MIHAELA RAJIČ
16. DIJANA SVAGUŠA

Blagajnik
1. ĐURĐICA BENČIĆ
2. MARIJA BISTRIČKI
3. ROBERTA BRUSIĆ
4. SLAVICA ČRNAC
5. ANKICA ĆOSIĆ
6. BLAŽENKA EROR MATIĆ
7. MIRNA HORNIK
8. JADRANKA JAJAŠ
9. PAVA JUKIĆ
10. DINKA KUDOIĆ
11. LJILJA MARIĆ
12. ZORAN MILIĆ
13. JELENA PILI
14. MIHAELA RAJIČ
15. DIJANA SVAGUŠA

Povjerenik za formaciju
1. ĐURĐA ARBUTINA
2. NADA BENCE
3. ĐURĐICA BENČIĆ
4. MARIO BONDŽA
5. MIRA ČIŠ
6. ANTICA NADA ĆEPULIĆ
7. MIRNA HORNIK
8. DRAŽEN JELOVIĆ
9. MARIJANA KATALINIĆ
10. STJEPAN LICE
11. LIDIJA MILER
12. VILČEK NOVAČKI
13. JELENA PILI
14. HILDA ŠVARCMAJER

Povjerenik za generacijske grupe i animatore
1. KREŠO BELLO
2. NADA BENCE
3. MARIO BONDŽA
4. MIRA ČIŠ
5. SLAVICA ČRNAC
6. BLAŽENKA EROR MATIĆ
7. DRAŽEN JELOVIĆ
8. JELENA PILI
9. TIANA PRIBANIĆ

Povjerenik za Karitas
1. KREŠO BELLO
2. NADA BENCE
3. SNJEŽANA BERI
4. ZDENKA GUSIĆ
5. EUGENIJA HORVAT
6. JADRANKA JAJAŠ
7. PAVA JUKIĆ
8. ANTONIJA JUŠIĆ
9. DUNJA KATIĆ
10. DOBRILA KUJUNDŽIJA
11. VILČEK NOVAČKI
12. JELENA PILI
13. VERA PISKAČEV

Vijećnik

1. ĐURĐA ARBUTINA
2. KREŠO BELLO
3. NADA BENCE
4. SNJEŽANA BERI
5. MARIJA BISTRIČKI
6. BORIS BOBOK
7. MARIO BONDŽA
8. HELENA BRIGIĆ
9. MIRA ČIŠ
10. ANTICA NADA ĆEPULIĆ
11. ANKICA ĆOSIĆ
12. BLAŽENKA EROR MATIĆ
13. IVONA FRANJKOVIĆ
14. SANJA FRIC
15. MILKA FUMIĆ
16. ZORA GALIĆ
17. ZDENKA GUSIĆ
18. MIRNA HORNIK
19. DANKO IVOŠEVIĆ
20. JADRANKA JAJAŠ
21. DRAŽEN JELOVIĆ
22. PAVA JUKIĆ
23. ANTONIJA JUŠIĆ
24. MARIJANA KATALINIĆ
25. DUNJA KATIĆ
26. CLAUDIA KIRASIĆ
27. ZVJEZDAN LICE
28. RUŽICA LICE
29. IVO LUKIĆ
30. MARIN MACAN
31. LJILJA MARIĆ
32. MANDA MARKOVIĆ
33. MARIJA MARTIŠ
34. MARCELA MATIJEVIĆ-KLOBUČAR
35. LIDIJA MILER
36. ZORAN MILIĆ
37. MAJA MUDRI
38. VILČEK NOVAČKI
39. ANA PAVER
40. JELENA PILI
41. SARA PINDRIĆ
42. VERA PISKAČEV
43. TIJANA PRIBANIĆ
44. MIHAELA RAJIČ
45. MIRJANA REINHOLZ
46. VESNA SIMONIĆ
47. MILA ŠKEGRO
48. GORDANA ŠTAMPAR
49. NEVENKA TOMIĆ
50. ZLATICA ŽIVKOVIĆ