Posljednje desetljeće, a naročito u zadnje dvije godine, svjedoci smo stalnih pritisaka na radno zakonodavstvo kojima se pokušava radne odnose regulirati na način da se sustavno smanjuju radnička prava. Ljudski rad je od temeljne važnosti za dostojanstvo čovjeka i niti jedna država ne smije dozvoliti da se s radom postupa kao da je roba. Neshvatljivo je da se sve ono što se zadnja dva stoljeća gradilo, kada je riječ o pravednom reguliranju radnih odnosa i što je postalo i civilizacijska tekovina, pokušava dovesti u pitanje. Nalazimo se na velikoj i sudbonosnoj prekretnici: hoće li i Republika Hrvatska profitu dati posvemašnje prvenstvo nad čovjekom i njegovim dostojanstvom ili ćemo kao društvo čvrsto stajati na stavu da se rad ne može podrediti profitu i tako sačuvati dostojanstvo čovjeka koje mu i pripada. Podredimo li čovjeka tržištu, nužno će započeti novo razdoblje duboke nesigurnosti i siromaštva, a raslojavanje ionako podijeljenog društva postat će još veće, vodeći do razlika koje postaju opasne za očuvanje društvenog mira i pravednog društvenog uređenja.

Uvođenje radne nedjelje, pokušaji obezvrjeđivanja kolektivnih ugovora kao sredstva zaštite radnika, naznake ideja kojima bi povremeni poslovi zamijenili redovne, poticanje agencijskog rada, produljenje radnog vremena, loša zaštita od otkaza trudnicama i rodiljama, jasno ukazuju na velik civilizacijski odmak od vrednota dostignutih kroz radničku borbu i zalaganje mnogih časnih pojedinaca. Nitko nema pravo olako ukidati ovu pravnu stečevinu, pod izlikom poticanja investicija i smanjenja nezaposlenosti. Sva relevantna istraživanja pokazuju da hrvatsko radno zakonodavstvo nije među glavnim razlozima izostanka investicija, već je to promjenjivost zakonskog okvira, nepredvidivost naših poreznih propisa koji se mijenjaju nekoliko puta godišnje, prevelik broj parafiskalnih nameta te pretjerana birokratiziranost i troma administracija. Jedna od glavnih zamjerki ovog Prijedloga zakona je poticanje rada putem agencija za privremeno zapošljavanje, čime se stvaraju nekvalitetna radna mjesta i novi sloj „zaposlenih siromaha“, koji usprkos tome što rade, ne zarađuju dovoljno ni za osnove za život.

Fleksibilizacija radnih odnosa predviđena ovim prijedlogom zakona najviše će ugroziti građane s nižim kvalifikacijama te ozbiljno narušiti kvalitetu obiteljskog života i planiranje obitelji, podređujući najosjetljivije slojeve našeg društva tržištu, što je nedopustivo za suvremeno građansko društvo.

Potpuno je nejasno na koji bi se način ovakvim prijedlogom Zakona o radu potaklo zapošljavanje i postigla puna zaposlenost u društvu, što je glavni argument predlagatelja ovog zakona. Stoga pozivamo nositelje vlasti da položaj radnika i očuvanje radnih mjesta rješavaju ukidanjem administrativnih barijera za investitore, uvođenjem poreznih olakšica poslodavcima koji zapošljavaju i zadržavaju radnike, te kvalitetnim i pravovremenim korištenjem poticaja za zapošljavanje iz Europskog socijalnog fonda. Podsjećamo sve odgovorne na vlasti na njihovu dužnost i obavezu da Hrvatsku grade kao demokratsku i socijalnu državu, što je i temeljna ustavna odredba naše zemlje, a koju ovakav prijedlog zakona na mnogo načina ugrožava.

Hrvatsko nacionalno bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda