Dana 22.11.2009. NEDJELJA, u prolaznoj dvorani uz crkvu biti će otvorena PRODAJNA IZLOŽBA KNJIGA za potrebe našeg mjesnog karitasa. Svoje priloge (knjige, CD-e, DVD-e,… ) možete donijeti svaki dan, te ih ostaviti na našoj samostanskoj porti ili u sobici FSR-a s naznakom za prodajnu izložbu knjiga.

Plakat

2 thoughts on “Prodajna izložba knjiga”
  1. Ne moraju biti samo vjerskog sadržaja , bitno da nisu neprikladnog i nekršćanskog sadržaja.

Comments are closed.