SKAC donosi prvi cjeloviti hrvatski prijevod spornog govora pape Benedikta XVI. na sveučilištu u Regensburgu, 12. rujna 2006. koji je digao prašinu u islamskom svijetu.